Her finner du siste nytt fra Halvorsen & Co

Frokostmøte offentlige anskaffelser – nytt regelverk

Nytt regelverk innen offentlige anskaffelser trer i kraft 1. januar 2017. Terskelverdiene heves, og nye konkurranseformer introduseres. Elektronisk innlevering skal innføres og miljøhensyn skal tas. Klagenemnda for offentlige anskaffelser skal igjen få adgang til å ilegge overtredelsesgebyr, samtidig som flere kontrakter nå unntas fra krav om utlysning. Hva betyr dette

Les mer »