Her finner du siste nytt fra Halvorsen & Co

Invitasjon til frokostmøte

TVANGSFULLBYRDELSE – Hva gjør du når din avtalepart ikke betaler? Norsk økonomi går igjennom en krevende periode. Gjeldsgraden til husholdningene øker og namsmyndighetene opplever en økning i antall saker. Tvangsfullbyrdelse er et inngripende middel hvis din kontraktspart ikke betaler, men ofte det eneste virkemiddelet for å få dekning for et

Les mer »