Her finner du siste nytt fra Halvorsen & Co

Pasientskade

NAVs adgang til å omgjøre egne vedtak

I november 2016 prosederte jeg på vegne av en klient en sak for Agder lagmannsrett med referanse LA-2015-91783 som gjaldt det prinsipielt viktige spørsmålet om NAV har adgang til å omgjøre egne vedtak til ugunst for brukeren flere år etter et innvilgelsesvedtak. Er det slik at forvaltningen står helt fritt

Les mer »

Pasientskadesaken fra A til Å

Dersom du blir utsatt for en personskade som en følge av at du mottar helsebehandling, kan du ha krav på erstatning dersom grunnvilkårene er oppfylt etter reglene i Pasientskadeloven. Det kreves at det har vært en svikt i behandlingen, teknisk svikt ved utstyr, smitte fra sykehuset, mv. Eksempler på slik

Les mer »