Advokatfirmaet Halvorsen & Co As er ISO – sertifisert

Advokatfirmaet Halvorsen & Co As er ISO – sertifisert

Fra mai 2019 er Advokatfirmaet Halvorsen & Co ISO – sertifisert etter standarden NS-EN ISO 9001:2015.

Dette er en av verdens mest anerkjente standarder for kvalitetsledelse. «For Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS innebærer denne ISO-sertifiseringen en bekreftelse på at vår økende bevisstgjøring omkring kvalitet i vårt løpende arbeid har gitt resultater i form av gode kvalitetshåndteringssystemer. Vi er ved det godt rustet for fremtiden», uttaler styreformann Øyvind Kilstad.

Ved ISO-sertifiseringen vil vi jobbe kontinuerlig med forbedringer i alle ledd av vår virksomhet.

ISO 9001 er basert på følgende prinsipper:

  • Kundefokus
  • Lederskap
  • Menneskers engasjement
  • Prosesstankegang
  • Forbedring
  • Bevisbasert beslutningstaking
  • Relasjonsledelse

Ta kontakt med styreleder Kilstad dersom det er spørsmål vedrørende vår ISO sertifisering og hva dette betyr for deg som klient.

Forfatter

Var du på utkikk etter noe annet?

Nytt om aksjeincentivmodeller

Flere av våre klienter ønsker at sine ansatte skal få tilbud om å kjøpe aksjer i bedriften de jobber. Dette kalles her for aksjeincentivmodell. Tanken

Les Mer »