Fra mai 2019 er Advokatfirmaet Halvorsen & Co ISO – sertifisert etter standarden NS-EN ISO 9001:2015.

Dette er en av verdens mest anerkjente standarder for kvalitetsledelse. «For Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS innebærer denne ISO-sertifiseringen en bekreftelse på at vår økende bevisstgjøring omkring kvalitet i vårt løpende arbeid har gitt resultater i form av gode kvalitetshåndteringssystemer. Vi er ved det godt rustet for fremtiden», uttaler styreformann Øyvind Kilstad.

Ved ISO-sertifiseringen vil vi jobbe kontinuerlig med forbedringer i alle ledd av vår virksomhet.

ISO 9001 er basert på følgende prinsipper:

Ta kontakt med styreleder Kilstad dersom det er spørsmål vedrørende vår ISO sertifisering og hva dette betyr for deg som klient.