Advokatfirmaet halvorsen & co as styrker seg I advokatmarkedet på romerike

Ansettelse av ny daglig leder Tony Støkkebo

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS er i vekst med økende oppdragsmengde innenfor alle kompetanseområder, og har i dag 22 advokater. Advokatfirmaet tilbyr strategisk og juridisk rådgiving til bedrifter, offentlig sektor og privatpersoner. Selskapet omsatte i 2021 for over kr. 40 millioner og hadde et overskudd på ca. kr. 6,8 millioner før skatt.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS har ansatt Tony Støkkebo som ny daglig leder. Han har lang erfaring fra ulike lederstillinger. Tony Støkkebo etterfølger Owe Halvorsen som etablerte selskapet og har vært daglig leder siden etableringen. Owe Halvorsen fortsetter som advokat/partner og styremedlem.

Det har vært spennende å lede Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS i en tid hvor firmaet har vært gjennom betydelige endringer. Det at vi la om strategien til å bli en totalleverandør av juridiske tjenester har vært avgjørende for vår vekst. Nå er tiden inne for å overlate roret til en person som skal arbeide dedikert mot å utvikle advokatfirmaet til beste for våre klienter og våre ansatte. Tony Støkkebo besitter de egenskapene firmaet trenger når vi nå satser videre med full styrke, forteller avtroppende daglig leder Owe Halvorsen.

I løpet av årene har Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS bygget stein for stein – og i dag er vi et solid advokatfirma og en trygg arbeidsplass for våre mange flinke medarbeidere. Sammen har dette bidratt til å skape et advokatfirma med god forankring i lokalmiljøet. I 2020 omsatte firmaet for mer enn kr 40 millioner, hvilket viser en vekst på 60 % siden 2017, og advokatfirmaet opplever i 2021 ytterligere vekst. Dette er vi stolte av, sier styreleder Øyvind Kilstad.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS har de siste årene utviklet seg meget positivt, med sterkt økende oppdragstilfang og omsetning, og med jevnt økende bemanning. nødvendiggjort ytterligere øket profesjonalisering av virksomheten i alle ledd. Styret i Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS har derfor besluttet at advokatfirmaet har et behov for en 100 % dedikert leder, som kan fokusere på markedsmessige forhold, god personalhåndtering og som skal lede Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS i en tid hvor advokatbransjen er i endring. 

Foruten å være en dyktig advokat, er Tony Støkkebo en utpreget kommersiell, strukturert og fremoverlent leder. Med han på laget, styrkes både den administrative- og juridiske ledelsen i advokatfirmaet. Vi har søkt etter en entusiastisk og fremtidsrettet daglig leder til å lede advokatfirmaet i en spennende fase slik at vi når advokatfirmaets målsetninger. Vi ønsket oss også en kommersiell leder med god gjennomføringsevne. Dette er kvaliteter vi har funnet hos Tony, og vi er svært glade for at han har takket ja til stillingen, sier advokat (H)/partner Thomas Chr. Wangen.

Også Tony Støkkebo sine faglige kvalifikasjoner, kombinert med et sterkt pågangsmot, vil bidra til å forsterke dagens organisasjon, samtidig som dagens team vil utfylle Tony Støkkebo på en god måte. Tonys personlige egenskaper passer godt inn med firmaets grunnleggende verdier og kultur, og styret mener han vil samarbeide svært godt med firmaets kunder og samarbeidspartnere, sier Øyvind Kilstad.

– Jeg har kjent til Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS i flere år og jeg gleder meg veldig til å ta fatt på lederjobben. Det skjer mye i advokatbransjen og vi må være forberedt på at digitalisering vil innvirke på måten vi tradisjonelt har arbeidet på, så her blir det viktig å henge med. Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS oppleves som et spennende advokatfirma med en solid plattform som gjør at vi er godt rustet for å ivareta våre kunder på en god måte slik at de får markedets beste bistand. Jeg vil takke min forgjenger Owe Halvorsen for den betydelige og gode innsatsen han har lagt ned, og jeg ser frem til å overta stafettpinnen og få muligheten til å jobbe sammen med dyktige kolleger, samarbeidspartnere og ikke minst kunder. Sammen skal vi utvikle Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS videre for å realisere ambisjonen om å være det foretrukne advokatfirmaet for alle som trenger juridiske tjenester på Romerike», sier en stolt og ydmyk Tony Støkkebo.

Tony Støkkebo har 15 års erfaring fra advokatbransjen. Støkkebo har også ledet flere bedrifter utenfor advokatbransjen, senest Håndverksgruppen AS, som han utviklet fra å ha en omsetning på 50 millioner med fem ansatte til å bli et konsern med en omsetning på mer enn en milliard og 1000 ansatte. Tony Støkkebo er utdannet jurist, og er advokat og økonom.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Øyvind Kilstad

Øyvind Kilstad

Advokat/Partner

Telefon: 934 27 928
E-post: ok@halvorsenco.no

Øyvind Kilstad

Øyvind Kilstad

Advokat/Partner

Telefon: 934 27 928
E-post: ok@halvorsenco.no