Kommunereform og konsekvenser for tinglysning

Publisert: 27. november 2019
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Fra og med nyttår trer kommune- og regionsreformen i kraft. Dette har praktisk betydning for tinglysning på fast eiendom.

Tinglysning av dokumenter vedrørende fast eiendom

Det skal frem mot årsskiftet gjennomføres en kommune- og regionreform i Norge, og i den forbindelse blir matrikkelen og grunnboka stengt for oppdateringer i følgende perioder;

Matrikkel: Stengt i perioden 13.desember 2019 kl. 18.00 til utløpet av 1.januar 2020.

Grunnbok: Stengt i perioden 27.desember 2019 kl. 20.00 til utløpet av 1.januar 2020.

Som følge av dette anbefaler Statens Kartverk at kommunene sender inn dokumenter som skal matrikkelføres eller tinglyses innen 29. november 2019. Det er ikke eksplisitt uttrykt at dette også gjelder for private, men vi anbefaler at nevnte frist også legges til grunn her. Dette innebærer at dokumenter som sendes til tinglysning etter nente frist ikke kan garanteres tinglyst før nyttår. Dette vil bl.a. ha praktiske konsekvenser for gjennomføring av eiendomsoppgjør.

Som følge av kommune- og regionreformen vil det kunne skje endringer i kommunenavn, adresser og matrikkelenheter fra 1. januar 2020. Statens kartverk har opplyst at de vil akseptere både gammel og ny matrikkelenhet ved tinglysing i grunnboken frem til 30. mars 2020. Dokumenter for tinglysning som er produsert før 1. januar 2020, hvor gammel matrikkelenhet er benyttet, kan tinglyses frem til 30. mars 2020.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS bistår i et betydelig antall eiendomstransaksjoner, tinglysninger og matrikkelføringer årlig. Ved behov for bistand til gjennomføring av eiendomstransaksjoner, tinglysninger eller matrikkelendringer, er det bare å ta kontakt.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20