Bank og finans

Bank og finans

Kommersielle virksomheter trenger finansiering. Deler av den løpende drift finansieres ofte i form av låneopptak hos en bank eller en finansinstitusjon. Finansiering er også aktuelt ved kjøp av eiendeler, virksomheter eller realisering av prosjekter. Også leasing er en vanlig finansieringsform.

Flere av våre advokater har erfaring fra finansieringsbransjen. Vår styrke ligger i at vi har evnen til å yte bistand i både ordinære og komplekse lånefinansieringer. Vår bank og finansgruppe samarbeider tett med våre øvrige avdelinger, så som selskapsrett, eiendom og konkurs. Nettopp denne dybdekunnskapen skal komme deg som klient til nytte.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co yter bistand ved opptak av banklån, kredittfasiliteter, oppkjøpsfinansiering, prosjektfinansiering, obligasjonslån, konvertible lån, leasingavtaler og refinansiering.

Vi bistår både industrielle virksomheter, investorer, banker eller andre långivere. Rådgivningen omfatter blant annet forhandlinger og gjennomgang av låneavtaler, utarbeidelse av lånedokumentasjon inkludert garanti- og sikkerhetsdokumenter, lånestrukturer og restrukturering av gjeld. For finansinstitusjoner omfatter vår rådgivning også kriseengasjementssaker, herunder sikring og innkreving av forfalt gjeld.

Kontakt oss når du har behov for juridisk rådgivning innen:

Har du spørsmål knyttet til bank og finans?

Kontakt oss på telefon 64 84 00 20.

spesialiserte advokater

Lotte Lundby Kristiansen

Tony Støkkebo

Ta kontakt

1
2