Ny barneerstatning trer i kraft fra 01.03.2018

Ny barneerstatning trer i kraft fra 01.03.2018

Barn som blir skadet i trafikken, på sykehus el. har gjennomgående fått for lav erstatning. Dette skyldes den standardiserte regelen om barneerstatning. Etter 26 års kamp har nå regjeringen endelig vedtatt at ny lov skal tre i kraft fra den 01.03.2018.

Det er flott at barn nå får en mer rettferdig erstatning. Samtidig burde loven vært endret for mange år siden. Vi gratulerer Personskadeforbundet LTN for utrettelig arbeid, uten dere hadde dette ikke vært mulig.

Har du spørsmål om den nye loven kan advokat Thomas Christian Wangen kontaktes.

Se pressemelding fra Personskadeforbundet LTN

Forfatter

Var du på utkikk etter noe annet?