Her finner du siste nytt fra Halvorsen & Co

Bistandsadvokat hvis jeg trenger erstatning

Hva er en bistandsadvokat i straffesaker? En bistandsadvokat skal bistå fornærmede og etterlatte med å ivareta deres interesser i forbindelse med straffesaken mot skadevolder eller gjerningsmann. En fornærmet i lovens forstand er den som har vært utsatt for et overgrep, for eksempel en person som har blitt voldtatt eller som

Les mer »

Varig medisinsk invaliditet

Hva er varig medisinsk invaliditet? For at man skal ha krav på ménerstatning etter en trafikkulykke eller en yrkesskade/yrkessykdom må det foreligge en skadebetinget varig medisinsk invaliditet på minst 15 prosent. Det vil si at skaden må være betydelig. Varig medisinsk invaliditetsgrad forkortes ofte til «VMI». I ulykkesforsikringsoppgjør vil forsikringsvilkårene

Les mer »

Spesialisterklæring ved personskade

Hva er en spesialisterklæring? Har du blitt skadet på jobb, skadet i trafikken eller blitt syk som følge av ditt arbeid må du dokumentere at det er årsakssammenheng mellom det du har vært utsatt for, og de plagene du sliter med. Du må også få avklart omfanget av skaden eller

Les mer »

Erstatning for tinnitus

Erstatning for tinnitus? Du kan ha krav på erstatning for tinnitus etter en yrkesskade, trafikkskade eller fritidsskade. I enkelte tilfeller kan det dreie seg om flere millioner kroner i erstatning. Hva er tinnitus? Tinnitus beskrives gjerne som en susende, ringende, fresende eller plystrende lyd i øret eller i et udefinert

Les mer »

Erstatning for lungeskade

Erstatning for lungeskade? Du kan ha krav på erstatning for lungeskade etter en ulykke på jobb, i trafikken, i fritiden eller på grunn av sykdom på jobb. I enkelte tilfeller kan det dreie seg om flere millioner kroner i erstatning. Hva er en lungeskade? En lungeskade er en skade på

Les mer »

Ménerstatning

Hva er ménerstatning? Ménerstatning er erstatning for tapt livsutfoldelse (tort og svie), og gir deg erstatning for skader som gjør at du ikke lenger kan leve et normalt liv slik du gjorde før skaden. Dette skiller ménerstatning fra andre erstatningstyper, som skal erstatte et konkret økonomisk tap. Når har jeg

Les mer »

Har jeg krav på erstatning?

Som regel har du krav på erstatning fra et forsikringsselskap etter en arbeidsulykke, trafikkulykke eller yrkessykdom. Men du kan også ha krav på erstatning i mange andre sammenhenger, for eksempel etter en fritidsulykke, båtulykke, flyulykke, pasientskade eller voldsskade samt ved skade på eiendom, for eksempel hvis huset ditt brenner ned.

Les mer »

Flyulykke

Hvem har erstatningsansvar etter en flyulykke? Flyselskaper hjemmehørende i EU/EØS er ansvarlige for personskader eller dødsfall i henhold til den internasjonale luftfartskonvensjonen og nasjonal lovgivning dersom personskaden eller dødsfallet finner sted på en flygning som selskapet selv opererer. Er jeg forsikret hvis det skjer en flyulykke? Dersom en passasjer skades

Les mer »

Båtulykke

Hva er en båtulykke? Personskader, dødsfall og skader på ting som skjer som følge av en ulykke der en lystbåt er involvert vil kunne gi rett til erstatning.  Hva må til for at jeg skal få erstatning etter en båtulykke? Det kreves at den ansvarlige for ulykken har utvist uaktsomhet.

Les mer »

Oppreisningserstatning

Hva er oppreisningserstatning? Dersom den som skader en annen person har opptrådt med vilje (forsettlig) eller grovt uaktsomt, kan den som er skadet kreve at skadevolder betaler oppreisningserstatning. Oppreisningserstatning er erstatning for den krenkelse man har vært utsatt for, altså erstatning for tapt livskvalitet. I gamle dager kalte man dette

Les mer »