Her finner du siste nytt fra Halvorsen & Co

Ung mann med ryggmargsskade – kr. 10 mill. (forlik etter varsel søksmål)

Trafikkskade etter utforkjøring Ung mann ble skadet i trafikkulykke etter utforkjøring. Skadelidte ble påført alvorlig skade i form av ryggbrudd med påfølgende tversnittlammelse. Han ble rullestolbruker, ufør, og avhengig av omfattende bistand fra det offentlige, familie og venner. Skadelidte ville mest sannsynlig hatt en karriere som sjømann, og det ble

Les mer »

Kvinne med CRPS, gjenopptak – kr. 2,8 mill. (forhandling)

Yrkesskade i venstre ben 29 år gammel kvinne ble i 2001 påført en yrkesskade i venstre ben. Skaden ble meldt til ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap, men saken ble raskt avsluttet. Umiddelbart etter ulykken ble skadelidte sykemeldt. Etter sykemeldingsperioden forsøkte skadelidte å omskolere seg og starte opp med et enkeltpersonsforetak. På grunn av

Les mer »

Mann med hodeskade – ansvarsgrunnlag NPE (Borgarting lagmannsrett)

Pasientskade 41 år gammel mann fikk som følge av hjernehinneblødning en alvorlig hjerneskade med betydelig nedsatt funksjonsevne og omfattende behov for hjelp. I 2009 oppsøkte han fastlegekontoret og legevakten til sammen seks ganger i løpet av 11 dager på grunn av nyoppstått, kraftig hodepine. Legen vurderte dette til å være

Les mer »

Kvinne med nakkesleng etter trafikkulykke – kr. 1,8 mill (Oslo tingrett)

Trafikkskade etter kjedekollisjon Kvinne på 51 år ble skadet i trafikkulykke etter kjedekollisjon. Skadelidte ble påført nakkeskade etter nakkesleng. Nakkeskaden ble kronisk med smerter og stivhet i nakken, med tilhørende hodepine. Hun ble sykemeldt fra sitt arbeid, mottok arbeidsavklaringspenger og ble innvilget 100 % uføretrygd. På skadetidspunktet var skadelidte ansatt

Les mer »

Ung mann med håndskade/PTSD erstatning – kr. 2,1 mill. (Høyesterett)

PTSD erstatning Fisker med yrkesskade for PTSD erstatning. En ung fisker ble på åpent hav sittende fast i garnvalsen og påført fysisk og psykisk skade. Skadelidte kunne ikke lenger arbeide som fisker, men ble omskolert til arbeid på land. Han fikk dog varige skader og opplevde et ikke ubetydelig inntektstap.

Les mer »

Mann med hodeskade/amputert ben – kr. 5,6 mill. (Pasientskadenemnda og Oslo tingrett)

Trafikk- og pasientskade Skadelidte, en middelaldrende mann, ble påkjørt i et gangfelt og påført skader. I den etterfølgende behandlingen ved sykehuset ble skadelidte påført merskader som følge av svikt i helsetilbudet. Skadelidte ble påført hodeskade, og måtte i tillegg amputere et ben. Bilens forsikringsselskap og NPE var begge ansvarlig for

Les mer »

Ung kvinne med skade i hode/nakke – kr. 5,4 mill. (Aust-Agder tingrett)

Trafikkulykke med alvorlig hodeskade Unge jente ble påført alvorlig hodeskade. Hun klarte som en følge av dette ikke å gjennomføre planlagt IT utdannelse, og ble fullt ufør. Skadelidte led et stort økonomisk tap. Ansvarlig forsikringsselskap var lite samarbeidsvillig i denne saken. Gjennom hele saksbehandlingen og for tingretten bestred selskapet at

Les mer »

Mann med brudd i foten/psykisk problemer – kr. 4 mill. (Alta tingrett)

Yrkes- og trafikkskade Skadelidte arbeidet som ambulansesjåfør. Under uttrykning kjørte ambulansen av veien, og skadelidte ble påført en alvorlig skade i foten og en psyksisk skade. Det viste seg at skadelidte ikke kunne returnere til arbeidslivet som følge av skadene. Skadelidt fremsatte krav om erstating for sitt økonomiske tap, hernunder

Les mer »

Ung kvinne med korsryggskade – kr. 2,5 mill. (Agder lagmannsrett)

Plager i korsrygg etter trafikkskade En ung kvinne arbeidet som lærer. På vei til arbeidet snurret bilen hennes og hun kjørte av veien. Hun fikk umiddelbart plager fra korsryggen som vedvarte. Etter lengre sykemeldinger, rehabilitering, og arbeidsutprøving ble det klart at hun var å anse som fullt ufør. Hun hadde

Les mer »