Familie og arverett

I saker om familie og arverett, arv og skifte reises det ofte vanskelige juridiske spørsmål som berører de nære relasjoner.

Våre erfarne og spesialiserte familie advokater i Lillestrøm bistår klienter på alle nivå, enten det gjelder planlegging eller skifteoppgjør.

Familie og arverett

I saker om familie og arverett, arv og skifte reises det ofte vanskelige juridiske spørsmål som berører de nære relasjoner.

Våre erfarne og spesialiserte familie advokater i Lillestrøm bistår klienter på alle nivå, enten det gjelder planlegging eller skifteoppgjør.

Kompetanse og erfaring

Familie- og arverett er rettsområder som berører alle. Problemstillingene knyttet til disse fagfeltene har ofte store konsekvenser for de involverte parter. Advokatfirmaet Halvorsen & Co har over lang tid bygget opp solid kompetanse innen familie- og arverett.

Vi mener det er særdeles viktig at advokater innen fagfeltet jobber jevnlig med problemstillingene innen fagområdet og på den måten enklere forstår klientens behov og ønsker.

I saker om familie- og arverett

I saker om familie- og arverett kan det være behov for rask saksbehandling. Vi legger derfor stor vekt på at våre familie og arverett advokater er tilgjengelige, arbeider raskt og yter god service.

Vår

spesialiserte advokat

Brede Gundersen

Ta kontakt

1
2
forsikringsrett møte

Kompetanse og erfaring

Familie- og arverett er rettsområder som berører alle. Problemstillingene knyttet til disse fagfeltene har ofte store konsekvenser for de involverte parter. Advokatfirmaet Halvorsen & Co har over lang tid bygget opp solid kompetanse innen familie- og arverett.

Vi mener det er særdeles viktig at advokater innen fagfeltet jobber jevnlig med problemstillingene innen fagområdet og på den måten enklere forstår klientens behov og ønsker.

I saker om familie- og arverett

I saker om familie- og arverett kan det være behov for rask saksbehandling. Vi legger derfor stor vekt på at våre advokater er tilgjengelige, arbeider raskt og yter god service.

konkursbo bøker

Ekteskap og samboere

Det er en rekke forhold man bør tenke igjennom som ektefolk eller samboer i ugift samliv. Vi ser oftere og oftere at ektefeller/samboere ønsker å inngå avtaler seg imellom om egne formuesforhold. Dette gjelder både ved deling etter dødsfall og ved samlivsbrudd. Mange har betydelige verdier i fast eiendom og andre formuesgoder. Det er viktig at samboere og ektefeller tenker igjennom både eierforhold og formuesforhold knyttet til de verdier man disponerer. Ikke alle eier alt likt, og det kan være skjevfordeling med tanke på hvilke midler man hadde da ekteskapet/samboerskapet ble inngått. Det er ofte fordelaktig å regulere dette før problemstillingen aktualiserer seg.

Vi bistår klienter i alle former for tvister og spørsmål som gjelder:

Arverett og arveplanlegging

Vårt arbeid med både arveplanlegging og arveoppgjør gjør oss i stand til å identifisere potensielle konflikter, og bidra til at det utarbeides testamenter og ektepakter som unngår at partene og/eller arvingene kommer i konklikt senere. Vi arbeider alltid for gode løsninger for klienter i tråd med deres ønsker og i overensstemmelse med lovverket.

Vi bistår klienter i alle saker og spørsmål om familie og arverett:

kontor advokat arverett arveplanlegging

I saker om familie og arverett er det behov for rask avklaring

Vi legger derfor stor vekt på at våre arverett advokater i Lillestrøm er tilgjengelige, arbeider raskt og yter god service.

Aktuelle resultater

Webinar i arverett

Advokatene Brede Gundersen og Henrik Skrimstad vil orientere om, og gi praktiske eksempler knyttet til de viktigste reglene for samboere og ektefeller ved arv, skifte og …

Ny arvelov

Da er det endelig bestemt. 1 januar 2021 gravlegges arveloven av 1972, og ny lov om arv og dødsboskifte trer i kraft. …


Testament

Hvordan verdiene man etterlater seg skal fordeles etter man selv er gått bort er et viktig spørsmål for mange. Arveloven oppstiller hvordan dette gjøres dersom man ikke…