Halvorsen & Co

Frokostmøte 10.05.16

Frokostmøte 10.05.16

Advokatfirmaet Halvorsen & Co ønsker å invitere til frokostmøte om yrkesskadeerstatning, tirsdag 10.05.16, kl. 8-9.30. Det aktuelle kurset retter seg særlig mot HR-ansatte, helsepersonell, sosionomer, fagforeninger/tillitsvalgte/verneombud, skadelidte og andre relevante personer. Kurset tar for seg ulike problemstillinger som oppstår når en ansatt, pasient eller medlem har vært utsatt for en arbeidsulykke eller pådratt seg en yrkessykdom.

Klikk her for å lese mer. Påmelding til post@halvorsenco.no.

 

Ta kontakt

Bruk kontaktskjemaet under for å komme i kontakt med en av våre eksperter innen feltet.