Halvorsen & Co

Invitasjon til frokostmøte

Invitasjon til frokostmøte

LovsamlingTVANGSFULLBYRDELSE – Hva gjør du når din avtalepart ikke betaler?

Norsk økonomi går igjennom en krevende periode. Gjeldsgraden til husholdningene øker og namsmyndighetene opplever en økning i antall saker. Tvangsfullbyrdelse er et inngripende middel hvis din kontraktspart ikke betaler, men ofte det eneste virkemiddelet for å få dekning for et ubetalt krav.

Når?
Tirsdag 30. mai 2017 – kl. 08.00 til 10.00

Hvor?
Åråsen konferansesenter (Lillestrøm) – C.J. Hansens vei 7- 2007 Kjeller

Hva?
Advokat Lotte Lundby Kristiansen og advokat Benjamin Nordhaug gir deg en innføring i reglene om tvangsfullbyrdelse og noen praktiske tips for å inndrive kravet ditt på en mer effektiv måte.

Påmelding sendes til ik@halvorsenco.no eller på telefon 64 84 00 20.

Ta kontakt

Bruk kontaktskjemaet under for å komme i kontakt med en av våre eksperter innen feltet.