Har jeg krav på erstatning?

Sjekk om du finner din sykdom blant listesykdommene her.

At du har kontakt med NAV på grunn av sykdommen styrker saken din. Det er viktig å få sykdommen godkjent som yrkessykdom av NAV. Du kan ha rett til sykepenger, AAP, uføretrygd og ménerstatning.

Dersom du har en sykdom som du kan bli bra av kan du likevel ha krav på erstatning for en begrenset periode.

Jo tidligere man varsler ansvarlig forsikringsselskap jo bedre er det.

Det er et grunnvilkår for å få erstatning fra forsikringsselskapet at man har hatt et økonomisk tap som følge av sykdommen. En medisinsk invaliditet av en viss størrelse kan i tillegg gi grunnlag for ménerstatning.

Denne testen kan hjelpe deg på veien til å få avklaring av muligheten for å nå frem med din erstatningssak. Vi gjør oppmerksom på at testen er utviklet på et svært generelt grunnlag, og at svarene du får derfor ikke nødvendigvis stemmer i din sak. Denne testen er derfor kun et utgangspunkt for å avklare om det er grunnlag for å legge mer arbeid i saken din eller ikke.

82% sannsynlighet
Hög
Mellan
Låg