Kurs i erstatningsrett for advokater 04.02.2020

Kurs i erstatningsrett for advokater 04.02.2020

Utvalgte problemstillinger i saker om voldsoffererstatning
Juridisk og medisinsk årsakssammenheng ved PTSD

Advokatforeningen Romerike krets og Advokatfirmaet Halvorsen & Co inviterer til kurs i erstatningsrett. Kurset er rettet mot advokater som har forsvarer- og bistandsoppdrag, og advokater som jobber med personskadeerstatning.

Forelesere: Professor Morten Kjelland, psykiater Jon Johnsen, advokat (H) Thomas Wangen

Når: Tirsdag, 04.02.2020 – kl. 0830 – 1300
Hvor: Storgata 36, Lillestrøm

Påmelding: ik@halvorsenco.no

Kursavgift: kr. 500,-

Program

0800 – 0830   Registrering, frokost

0830 – 0930   Fremsettelse av erstatningskrav i voldsoffersaker- utvalgte problemstillinger  

Hvilke erstatningskrav skal/kan fremsettes i forbindelse med straffesaken

 • Påført og fremtidig tap
 • Menerstatning
 • Sakkyndige utredninger
 • Bevisførsel for personskade og økonomisk tap
 • Lemping av ansvar skl. § 5-2 og skadelidtes medvirkning skl. § 5-1

Hvordan følges de økonomiske kravene opp etter endt straffesak?

 • Kontoret for voldsoffererstatning
 • Private forsikringsdekninger
 • Ansvarlige forsikringsselskap – yrkesskade og bilansvar

Finansiering av advokatutgifter før, under og etter straffesak

 • fri rettshjelp og sakførsel
 • KFV
 • Forsikring

0930 – 1030   Post traumatisk stresslidelse (PTSD) etter ulike traumer (ulykke, vold, seksuelle overgrep) – årsakssammenheng fra et medisinsk perspektiv, psykiater Jon Johnsen, Vestre Viken HF

1030 – 1045   Pause

1045 – 1145   Juridisk årsakssammenheng ved PTSD, professor Morten Kjelland

1145 – 1200   Årsakssammenheng PTSD – jus møter medisin, professor Kjelland og psykiater Johnsen

Ekstraforelesning (kombinert med lunsj)

1200 – 1300   Oppreisningserstatning, utviklingslinjer, erstatningsnivå, professor Morten Kjelland

Spesialiserte advokater

Forfatter

Var du på utkikk etter noe annet?

Nytt om aksjeincentivmodeller

Flere av våre klienter ønsker at sine ansatte skal få tilbud om å kjøpe aksjer i bedriften de jobber. Dette kalles her for aksjeincentivmodell. Tanken

Les Mer »