Kvinne med nakkesleng etter trafikkulykke – kr. 1,8 mill (Oslo tingrett)

Kvinne med nakkesleng etter trafikkulykke – kr. 1,8 mill (Oslo tingrett)

Trafikkskade etter kjedekollisjon

Kvinne på 51 år ble skadet i trafikkulykke etter kjedekollisjon. Skadelidte ble påført nakkeskade etter nakkesleng. Nakkeskaden ble kronisk med smerter og stivhet i nakken, med tilhørende hodepine. Hun ble sykemeldt fra sitt arbeid, mottok arbeidsavklaringspenger og ble innvilget 100 % uføretrygd.

På skadetidspunktet var skadelidte ansatt som sekretær med lang yrkeserfaring. To måneder etter ulykken ble hun sagt opp på grunn av nedbemanning på arbeidsplassen.

Ansvarlig bilforsikringsselskap avslo erstatningsansvar med henvisning til at ulykken ikke hadde skadeevne, at skadeutviklingen ikke var slik man forventer etter en nakkeskade, samt at nakkeskaden var en fortsettelse av nakkeplager før ulykken. Videre mente forsikringsselskapet at inntektstapet skyldes vanskelig arbeidsmarked og at skadelidte uavhengig av trafikkulykken ville blitt ufør.

Forsikringsselskapet fremsatte tilbud på kr. 150 000,-. I Oslo tingretts dom av 25.02.2014 ble skadelidte tilkjent kr. 1 793 000,- og fulle saksomkostninger.

Skade: Nakkesleng

Kvinne med nakkesleng etter trafikkulykke – kr. 1,8 mill (Oslo tingrett).

Oppgjør2013
KlientKvinne
SkadeNakkesleng
MI/uførhet15 % VMI, 100 % ufør
TvistÅrsakssammenheng og utmåling
Tilbudkr. 150 000,-
Resultatkr. 1 790 000,- (Oslo tingrett)

 

Forfatter

Var du på utkikk etter noe annet?