Åse Marie Johannessen

Advokatfullmektig

Om Åse Marie

Åse Marie Johannessen startet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Halvorsen & Co i august 2021. Hun fullførte mastergraden ved Universitetet i Oslo våren 2021, og har også gjennomført deler av studiet ved Universitetet i Tromsø. Åse Marie er i hovedsak tilknyttet firmaets familie- og arverettsavdeling. Hun skrev masteroppgave om avkortning i arv, og hadde skriveplass hos Advokatfirmaet Halvorsen & Co våren 2021.  

Arbeidserfaring og utdanning

2021
Advokatfullmektig
Advokatfullmektig hos Halvorsen & Co
2021
2018 – 2021
Master
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo Masteroppgave: Avkortning i arv- En sammenligning mellom tidligere og ny rett.
2018 – 2021
2015 – 2017
Master
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø
2015 – 2017

Åse Marie Johannessen

Advokatfullmektig

Om Åse Marie

Åse Marie Johannessen startet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Halvorsen & Co i august 2021. Hun fullførte mastergraden ved Universitetet i Oslo våren 2021, og har også gjennomført deler av studiet ved Universitetet i Tromsø. Åse Marie er i hovedsak tilknyttet firmaets familie- og arverettsavdeling. Hun skrev masteroppgave om avkortning i arv, og hadde skriveplass hos Advokatfirmaet Halvorsen & Co våren 2021.  

Arbeidserfaring og utdanning

2021
Advokatfullmektig
Advokatfullmektig hos Halvorsen & Co
2021
2018 – 2021
Master
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo Masteroppgave: Avkortning i arv- En sammenligning mellom tidligere og ny rett.
2018 – 2021
2015 – 2017
Master
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø
2015 – 2017

Se rettsområdene vi er eksperter på