Ellen Tangen Eilerås

Senioradvokat

Om Ellen

Advokat Ellen Tangen Eilerås har jobbet i Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS siden 2013. Hun er tilknyttet kontorets forretningsjuridiske faggruppe og yter løpende selskapsrettslig bistand overfor våre klienter. Tangen Eilerås har bred erfaring fra anskaffelses- og anbudsprosesser i departementene, og tilbyr særskilt kompetanse innen dette rettsområdet. Tangen Eilerås er til daglig fast bostyrer for Øvre Romerike tingrett ved konkurs og tvangsoppløsningsbo. Tangen Eilerås tar også oppdrag innenfor fagfeltet familie- og arverett.

Annet som Ellen har gjort

Arbeidserfaring og utdanning

2018 - nå
Senioradvokat
Senioradvokat i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
2018 - nå
2015 - 2017
Advokat
Advokat i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
2015 - 2017
2013 - 2015
Advokatfullmektig
Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
2013 - 2015
2009 - 2013
Rådgiver
Rådgiver/seniorrådgiver i Departementenes innkjøpstjenester, Departementenes servicesenter
2009 - 2013
2008
Master
Master i rettsvitenskap, UiB
2008
2007 - 2008
Medlem
Medlem av faggruppen, Jussformidlingen
2007 - 2008
2006 - 2007
Saksbehandler
Saksbehandler, Jussformidlingen
2006 - 2007

Ellen Tangen Eilerås

Senioradvokat

Om Ellen

Advokat Ellen Tangen Eilerås har jobbet i Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS siden 2013. Hun er tilknyttet kontorets forretningsjuridiske faggruppe og yter løpende selskapsrettslig bistand overfor våre klienter. Tangen Eilerås har bred erfaring fra anskaffelses- og anbudsprosesser i departementene, og tilbyr særskilt kompetanse innen dette rettsområdet. Tangen Eilerås er til daglig fast bostyrer for Øvre Romerike tingrett ved konkurs og tvangsoppløsningsbo. Tangen Eilerås tar også oppdrag innenfor fagfeltet familie- og arverett.

Annet som Ellen har gjort

Arbeidserfaring og utdanning

2018 - nå
Senioradvokat
Senioradvokat i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
2018 - nå
2015 - 2017
Advokat
Advokat i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
2015 - 2017
2013 - 2015
Advokatfullmektig
Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
2013 - 2015
2009 - 2013
Rådgiver
Rådgiver/seniorrådgiver i Departementenes innkjøpstjenester, Departementenes servicesenter
2009 - 2013
2008
Master
Master i rettsvitenskap, UiB
2008
2007 - 2008
Medlem
Medlem av faggruppen, Jussformidlingen
2007 - 2008
2006 - 2007
Saksbehandler
Saksbehandler, Jussformidlingen
2006 - 2007

Se rettsområdene vi er eksperter på