Ellen Tangen Eilerås

Senioradvokat

Advokat Ellen Tangen Eilerås har jobbet i Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS siden 2013. Hun er tilknyttet kontorets forretningsjuridiske faggruppe og yter løpende selskapsrettslig bistand overfor våre klienter. Tangen Eilerås har bred erfaring fra anskaffelses- og anbudsprosesser i departementene, og tilbyr særskilt kompetanse innen dette rettsområdet. Tangen Eilerås tar også oppdrag innenfor fagfeltet familie- og arverett.

Ellen har fra 2018 vært fast bostyrer for Romerike og Glåmdal tingrett ved konkurs- og tvangsoppløsningsbo.

Spisskompetanse

Offentlige anskaffelser

Arv

Konkurs

Annet

Arbeidserfaring og utdanning

2018 - nå
senioradvokat
Senioradvokat i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
2018 - nå
2015 - 2017
advokat
Advokat i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
2015 - 2017
2013 - 2015
advokatfullmektig
Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
2013 - 2015
2009 - 2013
rådgiver
Rådgiver/seniorrådgiver i Departementenes innkjøpstjenester, Departementenes servicesenter
2009 - 2013
2008
Master
Master i rettsvitenskap, UiB
2008
2007 - 2008
Medlem
Medlem av faggruppen, Jussformidlingen
2007 - 2008
2006 - 2007
saksbehandler
Saksbehandler, Jussformidlingen
2006 - 2007

Ellen Tangen Eilerås

Senioradvokat

Ellen Tangen Eilerås

Advokat Ellen Tangen Eilerås har jobbet i Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS siden 2013. Hun er tilknyttet kontorets forretningsjuridiske faggruppe og yter løpende selskapsrettslig bistand overfor våre klienter. Tangen Eilerås har bred erfaring fra anskaffelses- og anbudsprosesser i departementene, og tilbyr særskilt kompetanse innen dette rettsområdet. Tangen Eilerås tar også oppdrag innenfor fagfeltet familie- og arverett.

Ellen har fra 2018 vært fast bostyrer for Romerike og Glåmdal tingrett ved konkurs- og tvangsoppløsningsbo.

Spisskompetanse

Annet

Arbeidserfaring og utdanning

2018 - nå
senioradvokat
Senioradvokat i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
2018 - nå
2015 - 2017
advokat
Advokat i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
2015 - 2017
2013 - 2015
advokatfullmektig
Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
2013 - 2015
2009 - 2013
rådgiver
Rådgiver/seniorrådgiver i Departementenes innkjøpstjenester, Departementenes servicesenter
2009 - 2013
2008
Master
Master i rettsvitenskap, UiB
2008
2007 - 2008
Medlem
Medlem av faggruppen, Jussformidlingen
2007 - 2008
2006 - 2007
saksbehandler
Saksbehandler, Jussformidlingen
2006 - 2007

Ta kontakt - helt uforpliktende

Våre advokater er klare for nye oppdrag slik at du får den hjelpen du trenger, så raskt og enkelt som mulig.