Fredrik Sikkerbøl

Advokatfullmektig

Annet som Benjamin har gjort

Om Fredrik

Advokatfullmektig Fredrik Sikkerbøl begynte i Advokatfirmaet Halvorsen & Co i januar 2021. Fredrik har en master i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo, der han spesielt fordypet seg i fagene selskapsrett, skatterett, og personvernrett. Fredrik har hatt flere traineeopphold, og har erfaring innen lettere tvang fra Namsfogden i Lillestrøm. Fredrik inngår i firmaets forretningsjuridiske fagavdeling.

Kontaktinformasjon

Arbeidserfaring og utdanning

2021-nå
Advokatfullmektig
Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
2021-nå
2020
Trainee
Trainee, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
2020
2019 - 2020
Konsulent
Konsulent/namsfullmektig, Namsfogden i Lillestrøm
2019 - 2020
2019
Trainee
Trainee, Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS
2019
2019
Trainee
Trainee, Juridisk avdeling i TINE SA
2019
2016 - 2020
Master
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo Masteroppgave: Aksjeloven § 8-10 – Selskapsfinansierte aksjeerverv etter 1. januar 2020.
2016 - 2020

Se rettsområdene vi er eksperter på!