Henrik Skrimstad

Advokat

Annet som Henrik har gjort

Om Henrik

Advokatfullmektig Henrik Skrimstad har jobbet hos Advokatfirmaet Halvorsen & Co siden han var nyutdannet ved Universitetet i Oslo i august 2018. Han er tilknyttet firmaets personskadeavdeling og bistår våre klienter i erstatningsretts- og trygdesaker. I tillegg til dette bistår Henrik også være klienter i familie- og arverettslige saker med tilhørende spørsmål. Henrik har erfaring med prosedyre for domstolene, samt alternativ tvisteløsning og forhandlinger.

Kontaktinformasjon

Arbeidserfaring og utdanning

2021
Advokat
Advokat hos Halvorsen & Co
2021
2018
Advokatfullmektig
Advokatfullmektig hos Halvorsen & Co
2018
2016
Praktikant
Praktikant, Landbruksdirektoratet ved seksjonen for direkte tilskudd
2016
2013-2018
Medarbeider
Studentmedarbeider, Arntzen de Besche advokatfirma
2013-2018
2013 - 2018
Master
Master i rettsvitenskap, UiO
2013 - 2018

Se rettsområdene vi er eksperter på!