Øystein Helland

Senioradvokat

Advokat Øystein Helland har siden 1992 drevet advokatpraksis med hovedvekt på personskadeerstatningssaker for skadelidte mot forsikringsselskaper, offentlige instanser og skadevoldere generelt. Advokat Helland har bistått et stort antall skadelidte etter trafikkulykker, yrkesskader, yrkessykdommer og pasientskader. I tillegg har han holdt en rekke foredrag innen fagområdet personskadeerstatning, og har i en årrekke vært styremedlem i Norsk Forsikringsjuridisk Forening.

Spisskompetanse

Annet

Arbeidserfaring og utdanning

2012 - 2022
Partner/daglig leder
Partner og daglig leder i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA
2012 - 2022
1994 - 2011
Gründer / advokat
Egen advokatpraksis i Sandvika
1994 - 2011
1992 - 1993
Partner
Partner i Advokatfirmaet Norman & Co ANS, Oslo
1992 - 1993
1989 - 1992
Juridisk sjef, kredittsjef og ass. banksjef
Juridisk sjef, kredittsjef og ass. banksjef i Nordlandsbanken ASA
1989 - 1992
1984 - 1989
Avd. sjef, kontorsjef og soussjef
Avd. sjef, kontorsjef og soussjef i AS Eksportfinans, juridisk avdeling, Oslo
1984 - 1989
1983 - 1984
Saksbehandler
Saksbehandler i Justisdepartementet
1983 - 1984
1983 - 1984
Juridisk embetseksamen
Juridisk embetseksamen, UiO
1983 - 1984

Øystein Helland

Senioradvokat

Øystein Helland

Advokat Øystein Helland har siden 1992 drevet advokatpraksis med hovedvekt på personskadeerstatningssaker for skadelidte mot forsikringsselskaper, offentlige instanser og skadevoldere generelt. Advokat Helland har bistått et stort antall skadelidte etter trafikkulykker, yrkesskader, yrkessykdommer og pasientskader. I tillegg har han holdt en rekke foredrag innen fagområdet personskadeerstatning, og har i en årrekke vært styremedlem i Norsk Forsikringsjuridisk Forening.

Spisskompetanse

Annet

Arbeidserfaring og utdanning

2012 - 2022
Partner/daglig leder
Partner og daglig leder i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA
2012 - 2022
1994 - 2011
Gründer / advokat
Egen advokatpraksis i Sandvika
1994 - 2011
1992 - 1993
Partner
Partner i Advokatfirmaet Norman & Co ANS, Oslo
1992 - 1993
1989 - 1992
Juridisk sjef, kredittsjef og ass. banksjef
Juridisk sjef, kredittsjef og ass. banksjef i Nordlandsbanken ASA
1989 - 1992
1984 - 1989
Avd. sjef, kontorsjef og soussjef
Avd. sjef, kontorsjef og soussjef i AS Eksportfinans, juridisk avdeling, Oslo
1984 - 1989
1983 - 1984
Saksbehandler
Saksbehandler i Justisdepartementet
1983 - 1984
1983 - 1984
Juridisk embetseksamen
Juridisk embetseksamen, UiO
1983 - 1984