OPPSIGELSE - GJØR DU FEIL, KAN DET BLI DYRT

Torsdag 9. desember 2021 kl. 09:00-10:00, digitalt

Senioradvokat Lotte Lundby Kristiansen og advokatfullmektig Trine Glorvigen gir deg en praktisk gjennomgang av vilkårene for oppsigelse på grunnlag av arbeidstakers forhold, herunder kravet til «saklig grunn» og oppsigelse i prøvetiden. Kurset gir deg også en innføring i bruk av sluttavtaler, som kan være et godt alternativ til å bli kvitt ansatte uten å måtte gå veien om en oppsigelse.

Tidspunkt:
Torsdag 9. desember 2021 kl. 09:00-10:00, digitalt

Meld deg på til [email protected] for å få tilsendt link. Webinaret streames også direkte på våre facebook og youtubesider

Senioradvokat Lotte Lundby Kristiansen har jobbet i Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS siden 2017. Lotte har opparbeidet seg betydelig erfaring fra offentlig og privat innfordring og tilbyr særskilt kompetanse innen arbeidsrett, bank, finans og pengekravsrett. Hun yter bistand i forhandlinger, tvisteløsning og har bred erfaring med prosedyre for domstolene. Lotte er en erfaren foredragsholder innen sine spesialområder.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Trine Glorvigen

Trine Glorvigen

Advokatfullmektig
Mobil: 988 08 478
E-post:
[email protected]

Trine Glorvigen

Trine Glorvigen

Advokatfullmektig
Mobil: 988 08 478
E-post:
[email protected]