Avtaler og kontrakter

Advokatfirmaet Halvorsen & Co har lang erfaring med advokatoppdrag som gjelder avtaler.

Kontakt oss

Hva er avtalerett og kontraktsrett?

Avtalerett gjelder den delen av kontraktsretten som dreier seg om avtalers inngåelse, mens kontraktsrett i tillegg omfatter fortolkning av avtalers innhold og virkninger.

Uansett hva du kjøper eller selger av varer og tjenester vil avtaleretten og kontraktsretten ha eller kunne få konsekvenser for resultatet av handelen.

Trenger jeg advokat for å skrive en avtale?

Det kan være avgjørende for deg å få bistand av advokat til å skrive avtalen eller til å vurdere avtalen du er i ferd med å inngå for at handelen skal bli vellykket for deg.

Ofte er det først når det oppstår tvist mellom selger og kjøper at du oppdager at du har behov for advokat.

Vi kan blant annet bistå deg med svar på følgende spørsmål:

 • Har jeg inngått en bindende avtale?
 • Er jeg bundet av et avgitt løfte?
 • Hvilke formregler er jeg bundet av?
 • Er avtalen umoralsk?
 • Strider avtalen mot loven?
 • Foreligger det inhabilitet?
 • Gjelder avtaler gjort av umyndige?
 • Gjelder avtaler gjort av psykisk syke?
 • Gjelder avtaler inngått ved tvang?
 • Foreligger det en forfalskning?
 • Er avtalen inngått på grunnlag av villfarelse?
 • Er avtalen urimelig?
 • Når er avtalen ugyldig?
 • Hva er virkningen av at avtalen er ugyldig?

Vi kan også bistå deg med:

 • Utforming av nye avtaler
 • Forhandlinger av avtaler
 • Tolking av avtaler
 • Tvister i forbindelse med uenighet om avtaler

Hva er et forbrukerkjøp?

Med forbrukerkjøp menes salg av en vare til en forbruker når selgeren opptrer i næringsvirksomhet. I disse tilfellene gjelder forbrukerkjøpsloven. Er det ikke et salg fra en næringsdrivende til en forbruker, er det normalt kjøpsloven som gjelder.

Mange har opplevd at det er feil ved varen man har kjøpt, at varen går i stykker etter kort tid, eller at varen rett og slett ikke holder mål. Det er viktig at du reklamerer overfor selgeren så snart som mulig.

Det er imidlertid ikke alltid like lett å nå frem med et krav mot selgeren, og selgere kan oppleve å få krav fra kjøper som oppleves som grunnløst eller urimelig. Vi kan bistå deg med å ivareta dine rettigheter og plikter etter forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven.

Vanlige temaer er:

 • Erstatning eller prisavslag
 • Forsinkelse
 • Heving
 • Levering
 • Mangler ved varen
 • Risiko for varen
 • Retting og omlevering
 • Når har man plikt til å betale?
 • Kan det kreves noe fra tidligere salgsledd?
 • Har selgeren opplysningsplikt?
 • Har kjøperen plikt til å undersøke varen?
 • Kan kjøperen holde tilbake penger?

Hva kan jeg kreve for feil og mangler ved håndverkertjenester?

Vi har omfattende erfaring med saker som gjelder feil og mangler ved håndverkertjenester.

Håndverkertjenester er normalt mangelfulle dersom:

 • Det er utført dårlig arbeid
 • Det er gitt dårlig veiledning til forbrukeren
 • Det er dårlig kvalitet på materialer
 • Tjenesten er i strid med offentlige sikkerhetskrav
 • Det er brudd på opplysninger som er gitt om tjenestens egenskaper og hensiktsmessighet

Dersom det foreligger en mangel eller en forsinkelse kan kunden normalt kreve:

 • Å holde hele eller deler av betalingen tilbake
 • Retting av mangelen
 •  Prisavslag
 •  Heving
 • Erstatning

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Vi har nærmere 30 års erfaring, og bistår både privatpersoner og næringslivet med små og store problemstillinger fra våre kontorer i Sandvika, Ski og Halden.

Vi tilbyr alltid en gratis samtale om din sak. Ta kontakt med oss i dag.

Trenger du hjelp med avtaler og kontrakter?

Portrett av Øystein Helland

Øystein Helland

Kontakt
form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20