Fast eiendom

Byggeprosesser, salgsprosesser og kontraktforhandlinger

Advokatfirmaet Halvorsen & Co har spesialiserte advokater som bistår klienter innen fast eiendoms rettsforhold.

Utvikling av eiendom

Vi kan bistå i alle faser av byggeprosesser, salgsprosesser og kontraktforhandlinger. Ved utvikling av større eiendomsprosjekter har vi gjennom årene bistått en rekke eiendomsutviklere på Romerike i deres arbeid med å få regulert og utviklet eiendommer for videresalg. Også for ikke-profesjonelle parter er det å bygge nytt, selge brukt eller å overføre eiendom til andre, noe som utløser en rekke plikter for involverte parter.

Fast eiendom

Dette er møysommelige prosesser hvor det ofte er lønnsomt å søke profesjonell bistand på et tidlig stadium, både for å unngå forsinkelser, men også for å være sikre på at man oppnår det man ønsker uten større overraskelser på veien. Vi har bl.a. innsikt i de politiske reguleringsprosesser.

Fast-eiendom

Våre advokater bistår med bl.a:

Ta kontakt

Bruk kontaktskjemaet under for å komme i kontakt med en ekspert innen fast eiendom.

[wpforms id=»407″]

Eiendsomstransaksjoner

Advokatfirmaet Halvorsen & Co bistår årlig i et stort antall eiendomstransaksjoner, både for private og for næringsdrivende, og da både på kjøper- og selgersiden. Vårt firma bistår også med oppgjørstjenester for alle type eiendomstransaksjoner.
Eiendomstransaksjoner

Vi bistår kjøpere eller selgere av fast eiendom i saker som gjelder mangelskrav ved kjøp og salg av eiendom, derunder tvisteløsning. Slike saker kan ofte være kompliserte, juridisk, faktisk og byggteknisk, og det er derfor viktig å la seg representer ved spesialisert advokat.

Annet innen fast eiendom

I tillegg kan Advokatfirmaet Halvorsen & Co bistå blant annet i forbindelse med ekspropriasjon, tvister i relasjon til utleie av fast eiendom, forretningsførsel, seksjonering, tomtefeste og andre problemstillinger knyttet til fast eiendom.

Mer om oppgjørsmegling


Mer om boligtvist


Entrepriserett


Ordliste eiendom/entreprise

Forretningsførsel og gårdsbestyrelse

Vårt firma forvalter bl.a. eiendommene til Skedsmo Røde Kors, Skedsmo Høyre og flere boligsameier. Til sammen ca. 7 000 m2 med 40 leieforhold. Vi tar oss gjerne av hele driften hvor vi også har samarbeid med vaktmester, håndverkere, ingeniører, regnskap og revisjon.

Forretningsforsel-og-gardsbestyrelse-fast-eiendom

Våre advokater bistår med: