Fast eiendom

Byggeprosesser, salgsprosesser og kontraktforhandlinger

Advokatfirmaet Halvorsen & Co har spesialiserte advokater som bistår klienter innen fast eiendoms rettsforhold.

Utvikling av eiendom

Vi kan bistå i alle faser av byggeprosesser, salgsprosesser og kontraktforhandlinger. Ved utvikling av større eiendomsprosjekter har vi gjennom årene bistått en rekke eiendomsutviklere på Romerike i deres arbeid med å få regulert og utviklet eiendommer for videresalg. Også for ikke-profesjonelle parter er det å bygge nytt, selge brukt eller å overføre eiendom til andre, noe som utløser en rekke plikter for involverte parter.

Fast eiendom

Dette er møysommelige prosesser hvor det ofte er lønnsomt å søke profesjonell bistand på et tidlig stadium, både for å unngå forsinkelser, men også for å være sikre på at man oppnår det man ønsker uten større overraskelser på veien. Vi har bl.a. innsikt i de politiske reguleringsprosesser.

Fast-eiendom
Våre advokater bistår med bl.a:

Ta kontakt

Bruk kontaktskjemaet under for å komme i kontakt med en ekspert innen fast eiendom.

Eiendsomstransaksjoner

Advokatfirmaet Halvorsen & Co bistår årlig i et stort antall eiendomstransaksjoner, både for private og for næringsdrivende, og da både på kjøper- og selgersiden. Vårt firma bistår også med oppgjørstjenester for alle type eiendomstransaksjoner.
Eiendomstransaksjoner

Vi bistår kjøpere eller selgere av fast eiendom i saker som gjelder mangelskrav ved kjøp og salg av eiendom, derunder tvisteløsning. Slike saker kan ofte være kompliserte, juridisk, faktisk og byggteknisk, og det er derfor viktig å la seg representer ved spesialisert advokat.

Annet innen fast eiendom

I tillegg kan Advokatfirmaet Halvorsen & Co bistå blant annet i forbindelse med ekspropriasjon, tvister i relasjon til utleie av fast eiendom, forretningsførsel, seksjonering, tomtefeste og andre problemstillinger knyttet til fast eiendom.

Forretningsførsel og gårdsbestyrelse

Vårt firma forvalter bl.a. eiendommene til Skedsmo Røde Kors, Skedsmo Høyre og flere boligsameier. Til sammen ca. 7 000 m2 med 40 leieforhold. Vi tar oss gjerne av hele driften hvor vi også har samarbeid med vaktmester, håndverkere, ingeniører, regnskap og revisjon.

Forretningsforsel-og-gardsbestyrelse-fast-eiendom
Våre advokater bistår med: