Oppgjørsmegling

Oppgjørsmegling

I forbindelse med salg av fast eiendom trenger mange kun bistand med selve kontraktsinngåelsen og oppgjøret. Dette fordi de f.eks. selger innen familie, til en leietager, eller en annen de har kommet til enighet med.

Våre advokater bistår med bl.a:

For å få gjennomført oppgjøret er en avhengig av hjelp fra advokat eller megler. Bankene forutsetter dette for å utbetale lån. Vi bistår med å sjekke heftelser, skrive kontrakt, forestå oppgjøret, overskjøte eiendommen og tinglyse nye lån.