Pasientskadeerstatning

Har du vært utsatt for en pasientskade?

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er et av landets ledende advokatfirma innen personskade og personskadeerstatning.

Pasientskadeerstatning

Er du utsatt for en behandlingsfeil på et sykehus (pasientskade) kan du ha rett på erstatning.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co har erfarne advokater som kan pasientskadeerstatning og som kan hjelpe deg med best erstatning etter en pasientskade.

Legg igjen ditt nummer og vi ringer deg innen kort tid

Legg igjen ditt nummer og vi ringer deg innen kort tid

Pasientskadeerstatning

Er du utsatt for en behandlingsfeil på et sykehus (pasientskade) kan du ha rett på erstatning.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co har erfarne advokater som kan pasientskadeerstatning og som kan hjelpe deg med best erstatning etter en pasientskade.

Pasientskade

Pasientskade er et samlebegrep for når det har blitt begått feil i den medisinske behandlingen en pasient har mottatt. Det søkes om rundt 5000 pasientskadesaker i året. Svikt i helsetilbudet kan medføre at du har krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Pasientskaden skal i utgangspunktet dekke ditt økonomiske tap, samt tap av livsutfoldelse. Les om hva er en pasientskade.

Enten din skadesak gjelder en «liten» eller «stor» skade vil den mest sannsynlig reise vanskelige medisinske og juridiske medisinske problemstillinger. Det er derfor viktig å la seg representere ved en av våre erfarne og spesialiserte advokater.

Vår erfaring er at NPE, tiltross for at det er et offentlig, nøytralt organ som har en selvstendig utredningsplikt, oftest fremstår som en motpart. I pasientskadesaker vil man derfor møte de samme juridiske og medisinske utfordringer som i en sak overfor forsikringsselskap.

Gode resultater i pasientskadesaker

Våre advokater oppnår gjennomgående meget gode resultater i pasientskadesaker gjennom forhandlinger eller domstolsprøvelse av personskadesaker.

Les mer om våre resultater.

Adseo Halvosern10980

Thomas Christian Wangen står klar til å hjelpe deg

Gratis konsultasjon

Vi tilbyr kostnadsfri vurdering av din personskade.

1
2

Meld fra om din pasientskade raskt

Det er viktig å melde fra om din pasientskade så snart som mulig. Skademelding med utfyllende beskrivelse og dokumentasjon skal sendes til Norsk pasientskadeerstatning.

Er du påført en pasientskade vil Norsk pasientskadeerstatning som hovedregel dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat når du har krav på erstatning.

Les mer om advokatutgifter i personskadesaker.

Viktige råd til skadelidte

Legg igjen din beskjed her

Våre åpningstider er hverdager mellom 08.00-16.00 og i åpningstiden kontakter vi deg i løpet av en time

Aktuelle pasientskadesaker

Erstatning etter CRPS

I vår hverdag som personskadeadvokater møter vi klienter som har utviklet mange forskjellige typer lidelser og skader. En av de mest plagede klientgruppene er nok dem som er rammet av komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS). Vårt mål for disse klientene er at de får en erstatning som i størst mulig …

Kan etterlatte kreve oppreisning?

Fra tid til annen forekommer det at en skadelidt som er påført en pasientskade dør før saken er endelig oppgjort, enten som følge av pasientskaden eller av andre helsemessige årsaker. Hvorvidt de etterlattes krav på oppreisning for den avdødes pasientskade er
i behold, beror på om det var pasientskaden …

Barns erstatningsrettslige vern

Regjeringen har fra den 1. mars 2018 vedtatt å innføre nye regler om erstatning til barn etter trafikkulykker, pasientskade, yrkesskade og andre ulykkeshendelser. De nye reglene bidrar til å styrke barns erstatningsrettslige vern betraktelig. Barn som blir skadet etter denne …