Trafikkskadeerstatning

I Norge blir over 6000 mennesker skadet i trafikkulykker hvert eneste år. En skade som oppstår i en slik ulykke kalles en trafikkskade. Er du blitt utsatt for en trafikkskade kan dette gi rett på en trafikkskadeerstatning.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co har erfarne personskadeadvokater som har lang erfaring med trafikkskadeerstatning.

Legg igjen ditt nummer og vi ringer deg innen kort tid

Legg igjen ditt nummer og vi ringer deg innen kort tid

Trafikkskadeerstatning

I Norge blir over 6000 mennesker skadet i trafikkulykker hvert eneste år. En skade som oppstår i en slik ulykke kalles en trafikkskade. Er du blitt utsatt for en trafikkskade kan dette gi rett på en trafikkskadeerstatning.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co har erfarne personskadeadvokater som har lang erfaring med trafikkskadeerstatning.

Trafikkskade

Er du blitt utsatt for en personskade i trafikken vil du ha krav på trafikkskadeerstatning dersom grunnvilkårene er oppfylt. Eksempler på slike skader etter en trafikkulykke er nakkesleng, hodeskade, bruddskader, tverrsnittlammelser mv.

Enten din skadesak gjelder en «liten» eller «stor» trafikkskade vil den mest sannsynlig reise vanskelige medisinske og juridiske medisinske problemstillinger. Det er derfor viktig å la seg representere ved en av våre erfarne og spesialiserte advokater. Husk at også den som er skadevolder og som er påført en trafikkskade vil ha krav på trafikkskadeerstatning for sitt økonomiske tap.

Alle kjøretøyer er pålagt å ha en forsikring i henhold til bilansvarsloven som skal dekke skade kjøretøyet volder. Videre må grunnvilkårene for å tilkjennes erstatning være oppfylt.

Erstatningsutmålingen reguleres av skadeerstatningsloven. I tillegg finnes det omfattende rettspraksis der ulike skadetyper og erstatningsprinsipper er behandlet. Skadelidte kan blant annet få erstatning for inntektstap, merutgifter, tapt evne til arbeid i hjemmet, menerstatning mv.

Våre advokater oppnår gjennomgående meget gode resultater i trafikkskadesaker gjennom forhandlinger eller domstolsprøvelse av personskadesaker. Les mer om våre resultater.

Har du vært i en trafikkulykke?

Har du vært i en trafikkulykke er det viktig å melde fra om din trafikkskade så snart som mulig. Skademelding skal sendes til forsikringsselskapet.

Er du påført en trafikkskade vil bilansvarsforsikringen som hovedregel dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Du betaler derfor normalt ikke for advokatens arbeid selv; dette dekkes av bilansvarsforsikringen. Les mer om advokatutgifter i personskadesaker.

Adseo Halvosern10980
Thomas Christian Wangen står klar til å hjelpe deg

Gratis konsultasjon

Vi tilbyr kostnadsfri vurdering av din personskade.

Viktige råd til skadelidte

Legg igjen din beskjed her

Våre åpningstider er hverdager mellom 08.00-16.00 og i åpningstiden kontakter vi deg i løpet av en time

Aktuelle saker

Brudd på vikeplikten

Forsikringsselskapets erstatningsplikt i bilansvarssaker etter trafikkulykker er basert på et objektivt ansvar, slik at det ofte ikke blir rettet oppmerksomhet mot skadevolders opptreden og uaktsomhet i denne typen saker…

Juridisk ABC podcast

Lyst til å bli litt bedre kjent med rettsområdet personskade og erstatning? Partner Thomas Chr. Wangen har spilt inn podcast om personskade og erstatning for en av Norges fremste juridiske podcaster – Juridisk ABC podcast. I tillegg til den direkte …

Barns erstatningsrettslige vern

Regjeringen har fra den 1. mars 2018 vedtatt å innføre nye regler om erstatning til barn etter trafikkulykker, pasientskade, yrkesskade og andre ulykkeshendelser. De nye reglene bidrar til å styrke barns erstatningsrettslige vern betraktelig. Barn som blir skadet etter denne …