Legg igjen ditt nummer og vi ringer deg innen kort tid

Legg igjen ditt nummer og vi ringer deg innen kort tid

Yrkesskadeerstatning

Er du påført en yrkesskade? Få best mulig yrkesskadeerstatning!

Den vanligste yrkesskaden i Norge er fall fra høyder. Advokatfirmaet Halvorsen & Co har erfarne og spesialiserte advokater på yrkesskadeerstatning og vil gi deg best mulig erstatning etter en yrkesskade.

Er du påført en yrkesskade? Få best mulig yrkesskadeerstatning

Den vanligste yrkesskaden i Norge er fall fra høyder. Advokatfirmaet Halvorsen & Co har erfarne og spesialiserte advokater på yrkesskadeerstatning og vil gi deg best mulig erstatning etter en yrkesskade.

Best erstatning etter yrkesskade

Å få erstatning for en yrkesskade kan være en utfordrende prosess for den det gjelder. Skader og sykdom som oppstår ved utøvelse av yrke og erverv betegnes som yrkesskade eller yrkessykdom.

Skadelidte i personskadesaker som oppfyller grunnvilkårene for yrkesskade eller yrkessykdom har krav på erstatning for sitt økonomiske tap etter yrkesskadeforsikringslovens bestemmelser.

Enten din skadesak gjelder en «liten» eller «stor» skade vil den mest sannsynlig reise vanskelige medisinske og juridiske medisinske problemstillinger.

Det er derfor viktig å la seg representere ved en av våre erfarne og spesialiserte advokater.

Obligatorisk for arbeidsgiver

Det er obligatorisk for arbeidsgiver å tegne yrkesskadeforsikring. Hvis arbeidsgiver ikke har yrkesskadeforsikring, kan du melde skaden til yrkesskadeforsikringsforeningen.

Yrkesskade og yrkessykdom gir deg dessuten særlige rettigheter i forhold til NAV. Du er med andre ord bedre stilt enn de som påføres tilsvarende skader utenfor en arbeidssituasjon. Reglene finner du i folketrygdeloven.

Thomas Christian Wangen
står klar til å hjelpe deg.

Gratis konsultasjon

Våre åpningstider er hverdager mellom 08.00-16.00 og i åpningstiden kontakter vi deg i løpet av en time

Ved yrkesskade og yrkessykdom

Ved yrkesskade og yrkessykdom foretas det en individuell og konkret erstatningsberegning. Det er allikevel enkelte unntak fra dette. For det fremtidige inntektstapet mv. er erstatningsutmålingen standardisert, jf. reglene i forskrift om standardisert utmåling av yrkesskader. Det er meget viktig å melde inn din skade eller sykdom til NAV, forsikringsselskapet og arbeidsgiver så snart som mulig slik at meldefrister overholdes.

Er du påført en skade eller sykdom i forbindelse med ditt arbeid vil forsikringsselskapet som hovedregel dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Du betaler derfor normalt ikke for advokatens arbeid selv; dette dekkes av ansvarsforsikringen. Les mer om advokatutgifter i personskadesaker.

Best mulig erstatning etter en yrkesskade

Våre advokater oppnår gjennomgående meget gode resultater i yrkesskadesaker gjennom forhandlinger eller domstolsprøvelse av personskadesaker.

Les mer om våre yrkesskadeerstatning resultater.

Viktige råd til skadelidte

Aktuelle yrkesskadesaker

Korona og yrkesskadeforsikring

Dersom du på arbeidsplassen blir utsatt for en ulykke eller påføres en sykdom, kan du ha krav på erstatning fra det forsikringsselskap hvor arbeidsgiver har tegnet sin obligatoriske yrkesskadeforsikring. I tillegg vi …

Yrkesskadedekning ved hjemmekontor

Under denne perioden med virusutbrudd forsøker arbeidsgiver å verne om sine ansatte, i tråd med anbefaling fra offentlige helsemyndigheter. Så langt det lar seg gjøre, rådes arbeidstakere til å benytte seg av …

Mobbing på arbeidsplassen

Det er fastslått av lovgiver at «psykiske påkjenninger eller belastninger som har utviklet seg over tid» ikke dekkes som en yrkesskade. Hva da med mer akutte psykiske påkjenninger eller belastninger?