Selskapsrett

Verdiskapende rådgivning for små- og mellomstore bedrifter til børsnoterte selskaper.

Selskapsrett

Ved all form for virksomhetsutøvelse spiller selskapsretten en viktig rolle. Gjennom et selskaps livssyklus, fra stiftelse, gjennom oppkjøp og overdragelser, endring i eierskap, kapitalendringer til avvikling, er det viktig å ha en kompetent rådgiver ved sin side.

Våre forretningsadvokater har lang erfaring med rådgivning knyttet til løpende forvaltning for små- og mellomstore bedrifter til børsnoterte selskaper. Vi bistår selskapets ledelse og eiere med å løse selskapsrettslige utfordringer fra etableringsfasen til endring av selskaps- og konsernstrukturer, egenkapital-transaksjoner, fisjoner og fusjoner, kapitalendringer og avviklingsrelatert bistand. Videre har vi spisskompetanse innen utarbeidelse av selskapsdokumentasjon, omstruktureringer, aksjonæravtaler og tvisteløsning ved aksjonærkonflikter, herunder tvangsinnløsning/-utløsning av aksjonærer.

Våre advokater yter også strategisk og praktisk rådgivning for selskapets styrende organer, ved at vi regelmessig deltar på styremøter og leder generalforsamlinger. Våre advokater har i tillegg mye erfaring med styrearbeid.

Med oss på laget kan dere trygt gjennomføre små og store strukturelle endringer. Med vår selskapsrettslige kompetanse og kommersiell forståelse vil vi sammen finne de gode løsningene.

Ta kontakt dersom du trenger bistand med:

Har du spørsmål knyttet til selskapsrett?

Kontakt oss på telefon 64 84 00 20.

spesialiserte advokater

Øyvind Kilstad

Tony Støkkebo

Benjamin Nordhaug

Ta kontakt

1
2