Har du vært utsatt for en ulykke, og blitt påført en skade? Du kan ha krav på erstatning.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co holder kurs i Personskadeerstatning.

Når og hvor:

Gratis konsultasjoner vil være begge dager, i forkant og etter foredragene.

Påmelding: post@halvorsenco.no eller telefon 64 84 00 20