Ung mann med håndskade/PTSD – kr. 2,1 mill. (Høyesterett)

Ung mann med håndskade/PTSD – kr. 2,1 mill. (Høyesterett)

Fisker med yrkesskade

En ung fisker ble på åpent hav sittende fast i garnvalsen og påført fysisk og psykisk skade. Skadelidte kunne ikke lenger arbeide som fisker, men ble omskolert til arbeid på land. Han fikk dog varige skader og opplevde et ikke ubetydelig inntektstap.

Forsikringsselskapet tilbød en samlet erstatning med kr. 700 000,-. I den rettslige prosessen ble det dessuten anført av forsikringsselskapet at saken var foreldet, og at den unge mannen ikke hadde krav på erstatning overhode. Saken ble først forhandlet mellom partene, men skadelidte måtte søke domstolenes hjelp for å bli tilkjent riktig erstatning.

Saken ble til slutt behandlet av Høyesterett. Skadelidte ble her tilkjent en samlet erstatning med kr. 2,1 millioner, og sakskostnader for alle rettsinstanser.

År2007
KlientUng mann
SkadeHåndskade/PTSD (30 % i jobb. Ervervsufør. Yrkesskade)
MI/uførhet30 %
TvistUtmåling. Foreldelse. Avtale.
Tilbud700 000,-
Resultat2,1 mill. (Høyesterett)

Ta kontakt

Bruk kontaktskjemaet under for å komme i kontakt med en av våre eksperter innen feltet.

Var du på utkikk etter noe annet?

ER DU KLAR FOR ÅPENHETSLOVEN?

Oppmerksomheten rundt næringslivets ansvar for miljø og sosial bærekraft har skutt fart de siste årene. Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022. Loven pålegger større

Les Mer »