Våre resultater

Det lønner seg å ta kontakt med advokat dersom man utsettes for personskade.
Erstatningssummene blir gjennomgående høyere med profesjonell og dyktig bistand.

Økning av erstatning

Rettsområdet personskadeerstatning er komplisert, og den skadelidte står overfor en ressurssterk motpart. I tillegg til de faktiske og juridiske problemstillinger, oppstår det i slike saker ofte vanskelige medisinske spørsmål. Dette gjelder særlig i nakkeslengskadesaker, hodeskadesaker og andre saker der det er vanskelig å objektivt konstatere en skade.

Våre advokater har gjennom mange år opparbeidet seg nødvendige erfaringer med å håndtere slike spørsmål. Vår erfaring er at det lønner seg å ta kontakt med advokat dersom man utsettes for personskade.

Erstatningssummene blir gjennomgående høyere med profesjonell og dyktig bistand. Resultatene vi oppnår i forhandlinger med forsikringsselskapene og i prosess for domstolene på vegne av våre klienter er gode og tilsier at representasjon av våre spesialiserte advokater er fornuftig. I gjennomsnitt øker den endelige erstatningen fra forsikringsselskapene med ca. 150 % fra motpartens første tilbud i personskadesaker hvor vi er involvert.

Gode resultater i personskadesaker

Våre advokater oppnår gjennomgående meget gode resultater i personskadesaker gjennom forhandlinger eller domstolsprøvelse av personskadesaker.

portrett av thomas christian wangen

Thomas Christian Wangen
står klar til å hjelpe deg

Gratis konsultasjon

Vi tilbyr kostnadsfri vurdering av din personskade.

1
2

Resultater

Ta kontakt

Det lønner seg å ta kontakt med advokat dersom man utsettes for personskade.
Erstatningssummene blir gjennomgående høyere med profesjonell og dyktig bistand.

1
2

Her kan vi ha SEO tekst

Det er viktig å melde fra om din pasientskade så snart som mulig. Skademelding med utfyllende beskrivelse og dokumentasjon skal sendes til Norsk pasientskadeerstatning.

Er du påført en pasientskade vil Norsk pasientskadeerstatning som hovedregel dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat når du har krav på erstatning. Les mer om advokatutgifter i personskadesaker.

Aktuelle resultater

Ung mann med ryggmargsskade

Ung mann ble skadet i trafikkulykke etter utforkjøring. Skadelidte ble påført alvorlig skade i form av ryggbrudd med påfølgende tversnittlammelse. Han ble rullestolbruker, ufør, og avhengig av omfattende bistand fra det offentlige, familie og venner. Skadelidte ville mest …

Kvinne med CRPS

29 år gammel kvinne ble i 2001 påført en yrkesskade i venstre ben. Skaden ble meldt til ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap, men saken ble raskt avsluttet.

Umiddelbart etter ulykken ble skadelidte sykemeldt. Etter sykemeldingsperioden forsøkte skadelidte …

Mann med hodeskade

41 år gammel mann fikk som følge av hjernehinneblødning en alvorlig hjerneskade med betydelig nedsatt funksjonsevne og omfattende behov for hjelp.

I 2009 oppsøkte han fastlegekontoret og legevakten til sammen seks ganger i løpet av 11 dager på grunn av nyoppstått …