Webinar om personskade og erstatning

Webinar om personskade og erstatning

Kurset gir en innføring i vilkårene for erstatning ved personskade, med fokus på trafikkskader og yrkesskader.

Følgende temaer blir gjennomgått

– Vilkårene for erstatning
– Oversikt over hvilke økonomiske tap som kan kreves erstattet
– Muligheten for å få bistand fra advokat i personskadesaker
– Praktiske råd til skadelidte, pårørende og helsepersonell ved personskader

Se på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Ho_v0aA1pMs

Forfatter

Var du på utkikk etter noe annet?