Det er mange som henvender seg til oss for å høre om de har krav på erstatning for yrkessykdom. Derfor har vi laget en liste over de vanligste sykdommene som kan gi deg yrkesskadeerstatning.

Sykdommer som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning

De vanligste årsakene til forgiftninger på arbeidsplassen er at man har vært utsatt for giftige stoffer over en viss tid og med et visst omfang.

Disse stoffene kan blant annet være:

Sykdom som skyldes strålingsenergi

Stråleskade ved eksponering av:

Nedsatt hørsel som skyldes larm fra maskiner, verktøy, prosesser og annet

Tinnitus og hørseltap

Lungesykdommer som skyldes påvirkning av finfordelte stoffer

Sykdommer i armer og hender, herunder vasospastisk syndrom i hendene samt nevropatier, når sykdommen er fremkalt av vibrasjoner overført fra vibrerende maskiner, pressluftverktøy, bankehammere og lignende

• HAVS, Raynauds 
Vibrasjonsskader

Sykdommer som skyldes endringer i barometertrykket under visse arbeidsforhold som hos dykkere, flygere og andre

Sykdommer som skyldes smitte

  1. Under arbeid i laboratorium hvor en arbeider med vedkommende smittestoff
  2. Under arbeid på lege- eller tannlegekontor, sosialkontor, i medisinske institusjoner, sosiale institusjoner, utekontakter, barnehjem, aldershjem og lignende eller ved annen yrkesutøvelse der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare.

Følgende sykdommer omfattes:

Sykdommer etter vaksinasjon som har samband med yrket

Sykdommer som:

Her kan du lese en tilsvarende liste over yrkesskader du har krav på erstatning for.

Her kan du lese «Forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade».

Det er også en egen forskrift om sykdommer og forgiftninger oppstått som følge av nærmere spesifiserte virksomheter og arbeidsprosesser. 

Her kan du lese «Lov om yrkesskadeforsikring».

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi jobber med yrkesskader hver eneste arbeidsdag, og har bistått mange tusen klienter etter yrkessykdom.

Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.