Arbeidsrett

Kompetente advokater som finner praktiske løsninger på alle arbeidsrettslige problemer, samtidig som personlige hensyn ivaretas.

Arbeidsrett og arbeidsmiljøloven 

I arbeidslivet dukker det stadig opp juridiske utfordringer som må håndteres, både som ansatte og som arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven regulerer forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, og er ment å sikre et godt arbeidsmiljø for begge parter. Feiltrinn og konflikter i arbeidslivet kan få store konsekvenser, både for bedriftens økonomi og for enkeltmenneskers liv.

Våre arbeidsrettsadvokater rådgir innenfor alle områder av arbeidsretten og er opptatt av å yte praktisk og effektiv bistand gjennom å gi gode og kommersielle råd tilpasset klientens behov. Vi legger stor vekt på å bli kjent med klienten slik at vi kan tilpasse vår rådgivning og på den måten ivareta klientens interesser best mulig.

Våre advokater har lang erfaring fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Blant våre klienter finner du både virksomheter på tvers av bransjer og privatpersoner.

Våre advokater holder jevnlig foredrag og publiserer artikler om aktuelle spørsmål innenfor arbeidsretten.

Rådgivningen omfatter blant annet:

Har du spørsmål knyttet til arbeidsrett?

Kontakt oss på telefon 64 84 00 20.

spesialiserte advokater

Lotte Lundby Kristiansen

Øyvind Kilstad

Ta kontakt

1
2