Her finner du siste nytt fra Halvorsen & Co

Aktuelt

Frokostmøte – virksomhetsoverdragelse

Vi inviterer til frokostmøte om virksomhetsoverdragelse tirsdag 14. juni kl. 08:30 – 09:30. Det blir enkel frokostservering fra kl. 08:00. Omorganisering av en virksomhet vil i flere tilfeller kunne kvalifiseres som en virksomhetsoverdragelse. Det utløser igjen flere rettigheter for berørte arbeidstakere som må ivaretas. Under frokostmøtet søker vi å redegjøre

Les mer »
Arbeidsrett

Nytt om aksjeincentivmodeller

Flere av våre klienter ønsker at sine ansatte skal få tilbud om å kjøpe aksjer i bedriften de jobber. Dette kalles her for aksjeincentivmodell. Tanken bak en slik modell er å skape lojalitet og mer-verdier. Skjer kjøpet til lavere enn markedspris, kan det føre til den ansatte må skatte av

Les mer »
Advokat noterer om trafikkskadeerstatning
Aktuelt

Planlegg arveoppgjøret før det er for sent!

I den nye NRK-serien «Arveoppgjøret» blir familier hjulpet med planlegging av fremtidige arveoppgjør. Det er flott at NRK setter dette, viktige temaet på dagsorden. Det kan være flere grunner til at samtalen om arv kan være svært vanskelig. Den første, og åpenbare grunnen er at når det skal snakkes om

Les mer »
Aktuelt

Foreslåtte endringer i adgangen til innleie og bruken av midlertidige ansatte

Den siste tiden har regjeringen sendt foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven ut på høring. De foreslåtte endringene innebærer blant annet innstramminger i innleieadgangen fra bemanningsforetak, samt fjerning av den generelle adgangen til midlertidig ansettelse. I tillegg foreslås det et forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo-området. Forslaget om forbud

Les mer »
Aktuelt

Arbeidsgivers mulighet til å foreta lønnstrekk i arbeidstakers lønnsutbetalinger – avklaring fra Høyesterett

To av de mest sentrale forpliktelsene i et arbeidsforhold er at arbeidstaker skal utføre et arbeid, mens arbeidsgiver skal utbetale lønn. Utbetaling av lønn skal foretas til avtalt tid. Lønnsutbetalinger er av sentral betydning for arbeidstakere for å sikre sitt livsopphold. Av denne grunn har arbeidsgiver en svært begrenset adgang

Les mer »
Aktuelt

ER DU KLAR FOR ÅPENHETSLOVEN?

Oppmerksomheten rundt næringslivets ansvar for miljø og sosial bærekraft har skutt fart de siste årene. Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022. Loven pålegger større virksomheter å gjøre aktsomhetsvurderinger, redegjøre for vurderingene, samt plikt til å offentliggjøre informasjon for allmennheten. Åpenhetsloven vil, sammen med andre tiltak, bidra til Norges arbeid

Les mer »
Aktuelt

Lotte Lundby Kristiansen ny partner i Advokatfirmaet Halvorsen & Co

Vi har gleden å meddele at Lotte Lundby Kristiansen tiltrer som partner i Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS. Vi er svært fornøyd med at Lotte har takket ja til å bli med på laget. Lotte passer perfekt inn i firmaets strategiske satsning om vekst og bærekraft og utnevnelsen representer en

Les mer »
Aktuelt

Frykten for arveavgiften

Hva skjer, og hva bør jeg gjøre Vel overstått sommer! Jeg blir stadig kontaktet av personer som har spørsmål om arveavgiften og som frykter en gjeninnføring av denne avgiften som ble borte i 2014. Det er valgår i år og flere mindre politiske partier har beskatning på arv i sine

Les mer »