Samboerkontrakt – beskytt deg og sikre deg for nå- og fremtiden

Er du ikke gift, men du bor sammen med en du er glad i melder behovet for samboerkontrakt seg.
Dette gjelder i utgangspunktet også for de samboerskap som er mellom mennesker som ikke har romantiske relasjoner.

Kontakt oss
h

Det er smart å være forberedt på livets uforutsigbare utfordringer. En samboerkontrakt er en juridisk avtale som regulerer eierforhold, formuesforhold, deling ved brudd, og det dere måtte ønske.
Dokumentet kan være avgjørende for å beskytte både eiendeler og følelsesmessig velvære. I denne artikkelen finner du informasjon om hva en samboerkontrakt innebærer og hvorfor det er lurt å ha en. Vi hjelper deg/dere i hele prosessen.

Ny video-serie!

Advokatene svarer på ofte googlede spørsmål innen familierett

Se videoen nå

Lovverk

Det finnes ingen alminnelig samboerlov, og de økonomiske forholdene mellom samboere er derfor i stor grad regulert av generelle rettsprinsipper som gjelder for enhver. Samboere er ikke underlagt reglene for ektefeller når det gjelder fordeling ved et eventuelt brudd. Ved å opprette en samboerkontrakt vil kontrakten, avtaloven og generelle avtalerettslige prinsipper gjelde.

Hva er en samboerkontrakt?

En samboerkontrakt er et juridisk dokument som regulerer økonomiske og praktiske forhold mellom samboere. Den kan inkludere avtaler om fordeling av eiendeler, gjeld, dekning av løpende utgifter, og ikke minst regler for hvordan delingen skal skje ved brudd. En samboerkontrakt gir også svar på hvem som eier hva i forbindelse med et dødsfall og hvordan verdier skal fordeles.

Samboere kan fritt inngå avtaler som regulerer formuesforholdet mellom dem, slik som eierforhold, gjeld og andre forhold av betydning. Med avtalen nedfelles partenes felles forståelse av deres økonomiske forhold, som vil legges til grunn ved et senere oppgjør.

Hvorfor er det lurt å ha en samboerkontrakt?

For mange virker det kanskje unødvendig å planlegge for slike hendelser når man er lykkelig sammen. Likevel er det helt klart at samboerskapet skal opphøre en dag. Enten ved at man går fra hverandre, eller ved at en går bort. Vår erfaring er at det nettopp er i de gode stundende man bør opprette samboerkontrakter for å unngå eller minimere belastningen når de dårlige stundene oppstår.

Samboerkontrakter skal sikre at begge parter står trygt økonomisk ved et brudd. Dette kan være spesielt viktig dersom en av partene har betydelige eiendeler eller økonomiske forpliktelser.

Utgangspunktet er at samboere eier hvert sitt. Dette er på lang vei treffende, men utfordringene oppstår i de langvarige samboerforhold, der grensene over tid blir mer uklare.

En av de største fallgruver er manglende regulering av bolig. Kanskje eier mannen boligen ved samboerskapets start. Gjennom årene betaler de samlet på lånet, hun oppfostrer barn, bidrar med penger til fellesskapet og boligen pusses kanskje opp for felles penger. Uten en nærmere regulering av eierforholdet i en avtale kan boligen stadig flyte over til å bli i sameie mellom partene.

Det er med andre ord forhold som er med på å påvirke hvem av samboerne som sitter med igjen
med verdier og gjeld når samlivet oppløses.

Vi hjelper deg!

Det at en står helt fritt til å bestemme innholdet i en samboerkontrakt byr også på utfordringer. Hva skal reguleres? Hva bør reguleres? Hva er viktig å tenke på? Hva er konsekvensene av de valgene en tar?

Når det kommer til å opprette en samboerkontrakt, kan profesjonell veiledning være avgjørende for å sikre at alle relevante juridiske aspekter blir dekket. Våre erfarne advokater er dedikert til å hjelpe samboere med å skreddersy samboerkontrakter som passer deres unike behov. Vi kombinerer personlig tilpasning og juridisk ekspertise for å sikre at dine verdier og interesser blir tilstrekkelig ivaretatt.

Beskytt ditt forhold og dine fremtidsplaner ved å investere i en samboerkontrakt. Vi er her for å veilede deg gjennom denne viktige prosessen og gi deg trygghet. Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå deg og din samboer.

Trenger du hjelp med samboerkontrakt – beskytt deg og sikre deg for nå- og fremtiden?

Portrett av Monica Melgård

Monica Melgård

Kontakt
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20