Håndverkertjenester

Kjøp av håndverkertjenester reguleres av håndverkertjenesteloven, som gir deg som forbruker viktige rettigheter. Boligforsikringen dekker normalt opptil 100.000 kroner av dine utgifter til advokat i en tvist om håndverkertjenester.

Kontakt oss

Hva er en håndverkertjeneste?

En håndverkertjeneste kan defineres som alt arbeid utført av håndverkere på en eiendom eller ting.

Dette inkluderer avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester, slik som reparasjoner, vedlikehold eller ombygging. Også arbeid på bygg som garasjer og uthus regnes som håndverkertjenester.

Hvordan kan jeg klage på håndverkertjenester?

Hovedregelen er at du kan klage på håndverkertjenester dersom resultatet ikke ble som avtalt.

Det er derfor viktig med tydelige og gode avtaler om arbeidet som skal utføres. Dine rettigheter reguleres av Lov om håndverkertjenester, også kalt for håndverkertjenesteloven.

Det er du som må bevise at håndverkeren ikke har oppfylt sin del av avtalen. I en tvist vil det være fornuftig å få en takstmann til å vurdere arbeidet som er gjort.

Hvis du fortsatt ikke når frem med dine argumenter, eller håndverkeren nekter å svare på dine henvendelser, så kan du klage inn håndverkeren til Håndverkerklagenemnda eller Forbrukerrådet.

Du bør også vurdere å ta kontakt med en advokat som er ekspert på eiendomstvister, som for eksempel Jørgen Bugge.

Hva bør en avtale om håndverkertjenester inneholde?

En skriftlig avtale bør alltid beskrive hvilke håndverkertjenester som skal leveres, pris for oppdraget, når arbeidet skal starte opp og når arbeidet skal avsluttes. Det er også fornuftig å ta med en klausul om at håndverkeren skal betale dagbøter ved forsinkelse.

Hva er en mangel?

En håndverkertjeneste er mangelfull når det er et avvik mellom hva som ble avtalt, og hva som ble sluttresultatet. For eksempel at badet ikke er renovert i henhold til våtromsnormen.

Hva er en forsinkelse?

En håndverkertjeneste er forsinket når tjenesten ble utført for sent, eller ikke i det hele tatt. For eksempel at håndverkeren er ferdig med renoveringen av badet tre måneder etter avtalt tid.

Hva kan jeg gjøre hvis arbeidet ikke er håndverksmessig utført?

Som forbruker har du da flere muligheter overfor håndverkeren hvis arbeidet ikke er håndverksmessig utført. Du kan:

  • Holde tilbake kjøpesummen. Du kan holde tilbake beløpet det vil koste å utbedre mangelen.
  • Kreve retting. Håndverkeren må for egen regning rette opp i mangelen innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for deg.
  • Kreve prisavslag. Du har rett til å kreve prisavslag som tilsvarer kostnadene du har ved å få mangelen rettet.
  • Si opp avtalen. Dersom mangelen utgjør et vesentlig kontraktsbrudd, kan du heve kontrakten.
  • Kreve erstatning. Du kan kreve erstatning for det økonomiske tapet du er påført som en følge av mangelen. Denne erstatningen kommer i tillegg til retting, prisavslag eller oppsigelse av avtalen.

Hva er reglene for reklamasjon av håndverkertjenester?

Det er fem års reklamasjonsfrist på håndverkertjenester. Hvis arbeidet er mangelfullt eller forsinket, så bør du reklamere skriftlig til håndverkeren så fort som mulig etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen eller forsinkelsen.

Du kan laste ned Forbrukerrådets standard klagebrev her.

Er det foreldelsesfrister på klage på håndverkertjenester?

Ditt krav mot håndverkeren foreldes innen tre år hvis ikke utbedring skjer. Det er derfor viktig å følge opp håndverkeren slik at feil eller mangler rettes. Hvis håndverkeren ikke utbedrer feilen eller mangelen blir du nødt til å gå til domstolen for å avbryte foreldelsesfristen.

Du kan også avbryte foreldelsesfristen ved å sende skriftlig klage til Boligtvistnemnda eller Forbrukerrådet i saker der dette er relevant.

Hvilke håndverkertjenester er det vanlig å krangle om?

Her er noen eksempler på håndverkertjenester som fører til tvister:

• Arbeidet ble ikke startet i tide
• Arbeidet ble ikke avsluttet i tide
• Håndverkerne møter ikke opp til avtalt tid og påfører deg økonomisk tap
• Badet ble feilkonstruert
• Det ble brukt billigere materialer enn avtalt
• Forsinket arbeid førte til fukt i boligen
• Mangelfull sikring førte til skadedyr i boligen
• Arbeidet ble ikke håndverksmessig utført
• Parketten ble ikke lagt riktig
• Kjøkkenet ble montert feil
• Malearbeidet ble ikke uført etter avtale
• Flisleggingen på badet ble ikke utført forskriftsmessig
• Steinhellene i hagen ble lagt feil, og arbeidet må gjøres på nytt
• Det elektriske anlegget er montert feil og er brannfarlig
• Rør har begynt å lekke og ført til vannskader

Trenger jeg advokat?

Ja. Tvister om håndverkertjenester preges ofte av høyt konfliktnivå og dårlig kommunikasjon. Det er også vanskelig å vite hvilke lover og regler som kommer til anvendelse. Du bør derfor ta kontakt med en advokat som er ekspert på eiendomstvister.

Må jeg betale for advokaten selv?

I en tvist om håndverkertjenester vil din innboforsikring eller villaforsikring normalt ha en rettshjelpsforsikring, som dekker opptil 100.000 kroner av dine advokatutgifter ved en eiendomstvist. Du må selv dekke en egenandel under forsikringen. Advokaten tar da dialogen videre med forsikringsselskapet for deg.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har vi bistått mange klienter i saker om håndverkertjenester. Våre advokater er eksperter på eiendomsrett, og har lang erfaring.

Vi hjelper klienter i tvister om håndverkertjenester på følgende steder:

Ringerike, Hønefoss, Oslo, Ski, Follo, Ås, Kolbotn, Vestby, Nordby, Moss, Enebakk, Indre Østfold, Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Drøbak og Nesodden.

Vi tilbyr alltid en gratis samtale om håndverkertjenester. Ta kontakt med oss i dag.

Trenger du hjelp med håndverkertjenester?

Portrett av Øyvind Kilstad

Øyvind Kilstad

Kontakt
Portrett av Tony Støkkebo

Tony Støkkebo

Kontakt
Portrett av Benjamin Nordhaug

Benjamin Nordhaug

Kontakt
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20