Jørgen Olof Bugge

Jørgen Olof Bugge arbeider hovedsakelig med erstatningsrett, trafikkskader, yrkesskader, forsikring/trygd, pasientskader/feilbehandling, arbeidsrett/mobbesaker og fast eiendoms rettsforhold.

Erfaring

2015 - d.d. Ansatt advokat i Advokatfirmaet Halvorsen & Co DA
1997 - 2014 Egen advokatpraksis i Asker i kontorfellesskap med advokat Johs Strenge Næss/Askeradvokatene
1994 - 1997 Partner i Advokatfirmaet Hagen & Bøhler & Co., Oslo
1990 - 1994 Egen advokatpraksis i Vennesla og Kristiansand
1988 - 1990 Ansatt advokat i Advokatfirmaet Bull, Løchen, Skirstad & Co. (Nå Bull & Co.), Oslo
1988 - d.d. Advokatbevilling
1987 - 1988 Dommerfullmektig hos Sorenskriveren i Setesdal
1983 - 1987 Juridisk konsulent i Rikstrygdeverket, Bankinspeksjonen og Kredittilsynet, Oslo

Utdanning

1982 - d.d. Juridisk embetseksamen, Oslo
form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20