Kunstig intelligens (Artificial Intelligence)

Advokatfirmaet Halvorsen & Co bistår både utviklere, leverandører og brukere av kunstig intelligens og annen digital teknologi.

Kontakt oss
h

Applikasjoner med innskudd av kunstig intelligens har blitt vanlig i våre liv. Flere bedrifter satser på utvikling av AI-løsninger. Selv om kunstig intelligens og digitale løsninger skal bidra til økt innovasjon og konkurransekraft, effektivisering og sikkerhet, er det er mange juridiske fallgruver.

Digital teknologi er omfattende og komplekst. Det er derfor viktig å navigere rett, identifisere risiki og ha kontroll på disse når du tar i bruk teknologien eller utvikler nye digitale systemer. Vi har god kunnskap om disse risikoelementene, noe som kommer dere til nytte i vår rådgivning, enten det gjelder utarbeidelse av kontrakter eller i forhandlinger.

Nye lovforslag

EU-kommisjonen har lagt frem et forslag til en lov om kunstig intelligens (Artificial Intelligence Act).
Loven har en risikobasert tilnærming for å regulere ulike typer applikasjoner knyttet til kunstig intelligens, fra forbudte modeller til høyrisiko, begrenset- og lavrisikosystemer. Til tross for at loven ennå ikke er vedtatt, bør man forholde seg til de regler som kommer enten du utvikler eller tar i bruk kunstig intelligens eller ønsker å integrere kunstig intelligens-applikasjoner i dine tjenester.

Utover AI-loven er det flere andre lovreguleringer på trappene innen den digitale sektoren, deriblant AI Liability Directive som skal regulere ikke-kontraktuelt sivilt erstatningsansvar for skade forårsaket av et AI-system, Data Governance Act, Data Act, Cyber Resiliance Act, Plattformdirektivet.

Vi kan hjelpe deg med å sikre at du etterlever regelverket, i vurderinger om du har rett til å bruke og dele data, holdt opp mot tilgrensede områder som personvern (GDPR), opphavsrett, kontraktuelle rettigheter og forpliktelser, konfidensialitet/forretningshemmeligheter, sikkerhetslovgivningen mv.

Vi kan også bistå med

  • utforming og forhandlinger om kontrakter
  • risikovurderinger
  • personvernvurderinger
  • interne retningslinjer for bruk av kunstig intelligens

Trenger du hjelp med kunstig intelligens (artificial intelligence)?

Portrett av Lotte Lundby Kristiansen

Lotte Lundby Kristiansen

Kontakt
Portrett av Tony Støkkebo

Tony Støkkebo

Kontakt
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20