1. November 2022: Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA er slått sammen med Halvorsen & Co. Les mer

Arbeidsrett

Er en oppsigelse eller avskjed ugyldig, og hva kan arbeidstaker i så fall kreve av arbeidsgiver?

Kontakt oss
h

Advokatfirmaet Halvorsen & Co har omfattende erfaring med arbeidsrett, og vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold er normalt belastende for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Vurderingen av om oppsigelsen eller avskjeden er gyldig eller ugyldig vil ofte by på juridiske og bevismessige utfordringer. Som regel er det aktuelt å fremforhandle en avtale mellom partene i forbindelse med en oppsigelse, og dette kan være en utfordrende prosess for begge parter.

Vi anbefaler derfor både arbeidsgivere og arbeidstakere å ta kontakt med advokat så tidlig som mulig i prosessen.

Vi bistår blant annet med:

• Ansettelsesavtaler
• Oppsigelse og avskjed
• Nedbemanning
• Avtaler om avslutning av arbeidsforholdet. Sluttavtaler/sluttpakker
• Konkurranseklausuler
• Diskriminering/likebehandling
• Personalspørsmål
• Kontrolltiltak og personvern for ansatte
• Forhandlinger, prosedyre og tvisteløsning

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi har lang erfaring med arbeidsrett og usaklig oppsigelse.

Vi tilbyr alltid gratis samtale om din sak. Ta kontakt med oss i dag.

Trenger du hjelp med arbeidsrett?

Portrett av Lotte Lundby Kristiansen

Lotte Lundby Kristiansen

Kontakt
Portrett av Øyvind Kilstad

Øyvind Kilstad

Kontakt
form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20