Arbeidsrett

Er en oppsigelse eller avskjed ugyldig, og hva kan arbeidstaker i så fall kreve av arbeidsgiver?

Kontakt oss
h

Advokatfirmaet Halvorsen & Co har omfattende erfaring med arbeidsrett, og vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold er normalt belastende for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Les også: Hjelp, jeg er sagt opp – en kortfattet guide til dine rettigheter

Vurderingen av om oppsigelsen eller avskjeden er gyldig eller ugyldig vil ofte by på juridiske og bevismessige utfordringer. Som regel er det aktuelt å fremforhandle en avtale mellom partene i forbindelse med en oppsigelse, og dette kan være en utfordrende prosess for begge parter.

Vi anbefaler derfor både arbeidsgivere og arbeidstakere å ta kontakt med advokat så tidlig som mulig i prosessen.

Ny video-serie!

Advokatene svarer på ofte googlede spørsmål innen arbeidsrett

Se videoen nå

Vi bistår blant annet med:

• Ansettelsesavtaler
• Oppsigelse og avskjed
• Nedbemanning
• Avtaler om avslutning av arbeidsforholdet. Sluttavtaler/sluttpakker
• Konkurranseklausuler
• Diskriminering/likebehandling
• Personalspørsmål
• Kontrolltiltak og personvern for ansatte
• Forhandlinger, prosedyre og tvisteløsning

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi har lang erfaring med arbeidsrett og usaklig oppsigelse.

Vi tilbyr alltid gratis samtale om din sak. Ta kontakt med oss i dag.

Trenger du hjelp med arbeidsrett?

Portrett av Lotte Lundby Kristiansen

Lotte Lundby Kristiansen

Kontakt
Portrett av Øyvind Kilstad

Øyvind Kilstad

Kontakt
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20