Gratis samtale om din erstatningssak

Når du tar kontakt med oss, gir vi deg en uforpliktende og gratis telefon-samtale om saken din.

Kontakt oss
h

Du tar kontakt med oss

Enten på telefon eller ved å fylle ut og sende inn vårt kontaktskjema. Du får da snakke med en erfaren advokat som gir deg råd om din erstatningssak.

Som regel vil vi kunne snakke med deg samme dag som du tar kontakt, eller senest neste virkedag.

Vi vurderer saken din

Når vi har hatt en samtale med deg vil vi ofte ha en god formening om du kan ha krav på erstatning.

I noen tilfeller må vi imidlertid gjøre en grundig vurdering basert på skriftlig dokumentasjon. Dette gjør vi i så fall etter en nærmere avtale med deg.

Vi sender deg en avtale

Vi er på ditt lag i saken, og tar kun på oss oppdrag der vi mener klienten har mulighet for å vinne frem med et erstatningskrav.

Spørsmål og svar om erstatningsadvokater

Når begynner dere å fakturere?

Vi begynner å fakturere først når vi har inngått en skriftlig forpliktende avtale med deg, etter at vi har gjort en vurdering av mulighetene i din sak.

Må jeg selv betale kostnadene med advokat?

I erstatningssaker etter yrkesskader og trafikkulykker, og i andre typer ansvarssaker vil forsikringsselskapet normalt betale rimelige og nødvendige advokatkostnader, så sant de har erkjent ansvar for skaden. Hvis forsikringsselskapet i ansvarssaken konkluderer med at de ikke er ansvarlige, må du avgjøre om du vil fortsette saken og ta risikoen for betaling av advokatkostnadene selv. Beslutning om dette tas gjerne etter en vurdering av mulighetene for å nå frem med saken.

Hva dekker forsikringsselskapet?

Forsikringsselskapet dekker det de kaller «rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand». Det betyr at de i de fleste tilfeller betaler advokatutgiftene fullt ut.

Når får jeg vite om jeg har en god sak eller ikke?

Når vi har hatt en samtale med deg vil vi ofte ha en god formening om dette. I noen tilfeller må vi imidlertid gjøre en grundig vurdering basert på skriftlig dokumentasjon. Dette gjør vi i såfall etter en nærmere avtale med deg.

Hvor lang tid tar det å gjennomføre en sak?

Hvor lang tid en sak tar avhenger av mange forhold. Det som har betydning i denne sammenheng er blant annet hvor gammel skaden er, om det foreligger Nav-vedtak, om man er ferdig medisinsk utredet, om skadens konsekvenser for yrkeslivet er avklart, om forsikringsselskapet har erkjent ansvar osv. En relativt fersk skade som må utredes kan gjerne ta 2-3 år, noen ganger mer fordi man må vente på Nav og sakkyndige uttalelser. Hvis saken havner i domstolene vil det kunne ta ytterligere tid.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20