1. November 2022: Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA er slått sammen med Halvorsen & Co. Les mer

Entreprise

Våre advokater kan gi verdifull rådgiving i alle steg av en entreprisekontrakt, fra før kontraktsinngåelse, gjennom oppføringen og overtakelse av bygget, til mangelskrav i ettertid.

Kontakt oss

Entreprise

Entrepriser kjennetegnes ved at prosjektene gjerne er komplekse, omfattende, tid- og ressurskrevende. Flere aktører er involvert, fra byggherre, til hovedentreprenør, underentreprenører, rådgivere og finansinstitusjoner. Flertallet av entreprisekontraktene reguleres av relevante NS-standarder. Standardene er utbredt i praksis, men ofte er det behov for skreddersøm i entreprisekontraktene for å ivareta egne interesser i prosjektet på en tilstrekkelig god måte. Våre advokater har inngående kjennskap til aktuelle standarder.

Våre advokater yter løpende entrepriserettslig rådgivning til byggherrer, hovedentreprenører, underentreprenører og rådgivere i byggeprosjekter. Rådgivningen spenner seg fra anbuds- og tilbudsrunden, fremforhandling av entreprisekontrakt, rådgivning gjennom byggeprosjektet frem til sluttoppgjør og avslutning av prosjektet.

I byggeprosjekter oppstår det gjerne mer eller mindre uforutsette forhold, som har konsekvens både for fremdriften i prosjektet, men også for kostnadene i prosjektet. Korrekt håndtering av forhold som kan få tids- og/eller kostnadskonsekvens er gjerne avgjørende for bunnlinjen i prosjektet. Vi bistår løpende med ivaretakelse av rettigheter ved uforutsette forhold gjennom byggeprosjektet, herunder ved forsinkelser, plunder og heft, tilleggsarbeider og endringer.

Våre advokater bistår med bl.a:

  • Forhandling av entreprisekontrakter
  • Utforming og vurdering av tilbud
  • Skreddersøm i kontrakter basert på Norsk Standard
  • Utforming av entreprisekontrakter
  • Endringer og tilleggsarbeider
  • Forsinkelser og fremdrift
  • Plunder og heft
  • Varslinger gjennom byggeprosjektet
  • Sluttoppgjør
  • Tvisteløsning og forhandlinger

Trenger du hjelp med entreprise?

Portrett av Øyvind Kilstad

Øyvind Kilstad

Se kontaktinformasjon
Portrett av Benjamin Nordhaug

Benjamin Nordhaug

Se kontaktinformasjon
Portrett av Tony Støkkebo

Tony Støkkebo

Se kontaktinformasjon
form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20