Styrearbeid

Våre advokater kan bistå som rådgivere eller holde kurs innen styrearbeid, plikter og ansvar.

Kontakt oss

Hva er et styre?

Et styre er den øverste, administrerende ledelsen i en selskap, organisasjon eller lignende. Alle selskaper må ha et styre. I aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper (ASA) velges styret av aksjonærene under generalforsamlingen. Styret i et selskap har hovedansvaret for at selskapet forvaltes på best mulig måte.

Styrearbeid

Styrearbeid handler om å skape verdier for virksomheten og dens eiere. Styrer bør ha relevant og bred kompetanse og skal gjennom sitt arbeid sikre at selskapet og driften drives og organiseres på en god og forsvarlig måte.

Kravene og pliktene til styret og den øverste administrative ledelse i selskapene blir stadig større. Konsekvensene ved ikke å oppfylle kravene kan være svært alvorlige og i ytterste konsekvens innebære et ansvar for styremedlemmene eller den daglige ledelse.

Det kommer stadig ny lovregulering, som innebærer at styrer trenger utvidet kompetanse. Som eksempler kan nevnes bestemmelser om rapportering innen bærekraft. Det er også nye bestemmelser om styrets sammensetning for å øke mangfoldet i norske styrer. Det er derfor svært viktig at styremedlemmer er faglig oppdatert og har den nødvendige kompetanse om reglene for styrearbeid.

Advokatfirma med ekspertise på styrearbeid

Advokatfirmaet Halvorsen og co har ekspertise innen styrearbeid, herunder styrets plikter og ansvar.
Vi kan bistå som rådgivere eller holde kurs innen disse temaene.
Vi har også advokater som kan påta seg oppdrag som styremedlem eller rådgiver for diverse styrer.

Se vårt webinar om styreansvar

https://www.youtube.com/watch?v=tybPGk3BLWs

Trenger du hjelp med styrearbeid?

Portrett av Benjamin Nordhaug

Benjamin Nordhaug

Kontakt
Portrett av Lotte Lundby Kristiansen

Lotte Lundby Kristiansen

Kontakt
form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20