Erstatning

Advokatfirmaet Halvorsen & Co behandler til enhver tid et stort antall erstatningssaker og forsikringssaker etter personskader

Ta erstatningstesten

Fagområder

Personskadeerstatning
Yrkessykdom
Trafikkulykke
Yrkesskade
Erstatning for pasientskade
Båtulykke
Flyulykke
Fritidsulykke
Oppreisningserstatning
Trygderett
Ménerstatning
Spesialisterklæring ved personskade
Varig medisinsk invaliditet
Erstatning for tinnitus
Erstatning for lungeskade
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20