Varig medisinsk invaliditet

For å få erstatning etter en skade eller sykdom kreves det i en del sammenhenger at du er påført en varig medisinsk invaliditet.

Kontakt oss
Erstatningstesten

Sjekk om du kan ha krav på erstatning!

Ta testen

Hva er varig medisinsk invaliditet?

For at man skal ha krav på ménerstatning etter en trafikkulykke eller en yrkesskade/yrkessykdom må det foreligge en skadebetinget varig medisinsk invaliditet på minst 15 prosent. Det vil si at skaden må være betydelig.

Varig medisinsk invaliditetsgrad forkortes ofte til «VMI».

I ulykkesforsikringsoppgjør vil forsikringsvilkårene fortelle deg hvilken invaliditetsgrad som gir grunnlag for erstatning. Som regel er det ingen nedre grense for varig medisinsk invaliditet for å få erstatning fra ulykkesforsikringsselskapet.

Invaliditeten må være fastsatt av en medisinsk sakkyndig i en spesialisterklæring.

Medisinsk invaliditet beskriver den fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelsen som følger av en skade eller en sykdom.

Hvor varig må den medisinske invaliditeten være?

Varighet i juridisk/medisinsk forstand er ikke presist definert, men det betyr ikke at skaden eller plagene må vare livet ut.

Ofte vil man kunne si at en skade er varig når den er blitt kronisk og har vært til plage i noen år. De medisinsk sakkyndige vil normalt si at en skade er varig når det kan antas at den vil vare i mer enn 5 til 7 år. I noen rettsavgjørelser refereres det til 10 år, i andre til mer enn 7 år.

Trenger jeg advokat hvis jeg blir varig medisinsk invalid?

Som regel er det den medisinsk sakkyndige som avgjør om en skade er varig eller ikke. En vurdering av varighet vil være basert på skjønn. Skjønnsvurderingen vil kunne være gjenstand for diskusjon. I så fall er det fornuftig å kontakte advokat med kompetanse på personskade og erstatning.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Advokatfirmaet Halvorsen & Co har bistått skadelidte i deres erstatningssaker i nesten 30 år, og våre klienter har mottatt flere milliarder kroner i erstatning.

Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

Trenger du hjelp med varig medisinsk invaliditet?

Portrett av Øystein Helland

Øystein Helland

Kontakt
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20