Øystein Helland

Advokat Øystein Helland har siden 1992 drevet advokatpraksis med hovedvekt på personskadeerstatningssaker for skadelidte mot forsikringsselskaper, Norsk Pasientskadeerstatning, offentlige instanser og skadevoldere generelt. Advokat Helland har bistått et stort antall skadelidte etter trafikkulykker, yrkesskader, yrkessykdommer og pasientskader.I tillegg har han vært hyppig benyttet som foredragsholder innen fagområdet personskadeerstatning.

Erfaring

2022 - d.d. Senioradvokat i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
2012 - 2022 Partner i Advokatfirmaet Helland & Ingebrigtsen DA
2005 - d.d. Styremedlem i Norsk Forsikringsjuridisk Forening
1994 - 2011 Egen advokatpraksis Sandvika
1992 - 1993 Partner i Adv.firmaet Norman & Co ANS, Oslo
1989 - 1992 Juridisk sjef, kredittsjef og ass. banksjef i Nordlandsbanken ASA
1984 - 1989 Avd.sjef, kontorsjef og soussjef i AS Eksportfinans, juridisk avdeling
1983 - 1984 Saksbehandler Justisdepartementet

Utdanning

1983 - 1983 Juridisk embetseksamen, UiO
form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20