Personskadeerstatning

Du vil som regel ha krav på erstatning for personskade etter en yrkesskade, yrkessykdom, trafikkulykke, fritidsulykke, pasientskade eller etter en voldshendelse.

Kontakt oss
Erstatningstesten

Sjekk om du kan ha krav på erstatning!

Ta testen

Hva er en personskade?

Personskadeerstatning? En personskade er en fysisk eller psykisk skade på en person, som regel etter en ulykke.

Hvor er det vanlig at personskader skjer?

Personskader skjer normalt i ulykker på jobb, i trafikken, fritiden, ved yrkessykdom eller under behandling i helsevesenet.

Har jeg krav på erstatning for personskade?

Ja. Du har i mange tilfeller krav på erstatning for personskade:

Du kan også ha krav på erstatning for personskade gjennom andre forsikringsordninger. Dette kan være forsikringer som du eller andre familiemedlemmer har tegnet, eller gjennom forsikringer som arbeidsgiver har tegnet.

Også ved fagforeningsmedlemskap eller medlemskap i idrettsforeninger kan man være dekket av forsikringer som kan gi deg erstatning for personskade.

Ny video-serie!

Advokatene svarer på ofte googlede spørsmål innen erstatningsrett

Se videoen nå

Hva er de vanligste personskadene etter en yrkesskade?

De vanligste personskadene vi behandler, og som gir erstatning for yrkesskade er hodeskade, nakkeskade, bruddskade og hørselsskade.

Oftest skjer ulykkene i forbindelse med klemulykker, fallulykker og trafikkulykker. Men du kan ha krav på erstatning for en rekke andre yrkesskader og skadehendelser.

Disse finner du på vår liste over hvilke skader som kan gi deg yrkesskadeerstatning.

Hva er de vanligste personskadene etter en trafikkulykke?

De vanligste personskadene som kan gi deg erstatning etter trafikkulykke er hodeskade, nakkeskade, multitraume, bruddskade, ryggskade, organskade samt psykisk skade.

Hva er de vanligste personskadene etter en fritidsulykke?

De vanligste personskadene som kan gi deg erstatning for fritidsulykke er hodeskade, nakkeskade, bruddskade, ryggskade og organskade. Oftest skjer personskadene i fritid i forbindelse med sport og idrett der sammenstøt, fall og klemskade er vanlige, men personskader skjer også i forbindelse med flyvning, båt– og vannaktiviteter.

Hva er de vanligste personskadene etter en pasientskade?

De vanligste personskadene som kan gi deg erstatning for pasientskade er feilbehandling i forbindelse med ortopediske inngrep med nerveskader og CRPS, forsinket diagnose knyttet til kreft, feilbehandling knyttet til tann- og kjevebehandling, sykehusinfeksjoner og feilmedisinering.

Hvilke krav må være oppfylt for at jeg skal ha krav på erstatning?

For at du skal ha krav på erstatning for personskade må følgende tre hovedvilkår være oppfylt:

  1. Ansvarsgrunnlag. Noen må være skyld i personskaden.
  2. Årsakssammenheng. Det må være sammenheng mellom ulykken/hendelsen og personskaden og mellom personskaden og ditt økonomiske tap.
  3. Økonomisk tap. Det må foreligge et økonomiske tap som en følge av personskaden.

Det er i de fleste erstatningssaker med personskade nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes varige medisinske invaliditetsgrad (VMI).

Finnes det en invaliditetstabell for personskade?

Ja. Invaliditetstabellen brukes til å fastsette den medisinske invaliditetsgraden for å kunne fastslå om- og eventuelt hva du kan ha krav på i ménerstatning, og for å avgjøre hvor mye du har krav på å få utbetalt under ulykkesforsikringer.

Invaliditetstabellen er i utgangspunktet en del av en egen forskrift for yrkesskadesaker, men den brukes også i en rekke andre erstatningssaker med personskade.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på for personskade?

Som personskadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av din medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning etter en personskade?

For yrkesskader, trafikkulykker og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av skaden.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer an på den medisinske invaliditetsgraden (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Les også: Stefan fikk 4,3 millioner kroner i erstatning for yrkesskade

Hvilke rettigheter har jeg hos NAV hvis jeg blir påført en personskade?

Du vil normalt ha krav på trygdeytelser fra NAV hvis du har blitt skadet eller syk.

Felles for mange forsikringsordninger er at du plikter å sørge for at du først får de ytelsene du har krav på fra NAV.

I og med at forsikringen ikke kompenserer for de ytelsene du har krav på fra NAV, er det viktig at du sørger for å få det du har krav på fra det offentlige.

Du kan lese mer om trygderett her.

Trenger jeg advokat etter en personskade?

Ja. Personskader fører ofte til kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Derfor er det nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og de økonomiske konsekvensene av dette ansvaret.

Det er i tillegg en rekke tidsfrister i personskadesaker. Disse tidsfristene er det viktig å ha kontroll på for å få den erstatningen du har krav på.

Du kan risikere å gå glipp av betydelige erstatningsbeløp dersom du trår feil på egen hånd i en personskadesak.

Må jeg betale for advokaten min selv etter en personskade?

Nei, i erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet i rimelig og nødvendig grad.

I pasientskadesaker vil Norsk Pasientskadeerstatning dekke dine advokatutgifter i den fasen av saken der erstatningens størrelse avklares. Det er egne regler for dekning av advokatutgifter i disse sakene, og du bør snakke med din advokat om dette.

I ulykkesforsikringssaker etter ulykker i fritiden må du normalt betale for advokat selv.

Går erstatningssaken etter en personskade videre til rettslig behandling, vil svært mange ha en rettshjelpsforsikring som i de fleste tilfeller dekker deler av advokatkostnadene.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er et av landets ledende advokatfirmaer innen personskade. Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning.

Vi er landsdekkende, og har kun spesialiserte advokater med lang erfaring.

Hos oss får du alltid en gratis samtale for vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

Trenger du hjelp med personskadeerstatning?

Portrett av Thomas Chr. Wangen

Thomas Chr. Wangen

Kontakt
Portrett av Maja Agnes Simonsen

Maja Agnes Simonsen

Kontakt
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20