Hva er CRPS?

CRPS og erstatning? Komplekst regionalt smertesyndrom, ofte forkortet CRPS (Complex Regional Pain Syndrome), er en kronisk smertetilstand som kjennetegnes ved nevropatiske smerter etter skade/traume. Tilstanden oppleves som svært smertefullt.

En annen betegnelse på CRPS er refleksdystrofi.

Hva er symptomer på CRPS?

CRPS oppstår normalt i et avgrenset område, som en arm, hånd, legg eller fot, men CRPS kan også oppstå andre steder på kroppen.

Skadelidte med CRPS opplever plagene som intense, brennende eller verkende smerter. Smertene kommer normalt sammen med hevelser, endringer i hudfarge og temperatur, ødem, trofiske forandringer og/eller motorisk dysfunksjon, samt unormal svetting og overfølsomhet i det aktuelle skadeområdet.

Kvinner får oftere CRPS enn menn, og de som rammes er oftest mellom 40 og 60 år gamle, selv om CRPS kan oppstå i alle aldersgrupper.

Finnes det forskjellige typer av CRPS?

Ja. CRPS forekommer i to former:

Les mer: Erstatning for nerveskade

Finnes det forskjellige faser av CRPS?

Ja. Skadelidte med CRPS går normalt gjennom tre stadier av sykdommen, men ikke nødvendigvis alle. Det vanligste er at skadelidte kun går gjennom stadium 1, stadium 3 er mer sjeldent.

Her er de tre stadiene av CRPS:

Stadium 1 varer vanligvis i en til tre måneder og kjennetegnes ved:

Stadium 2 kan vare fra tre til seks måneder og kjennetegnes ved:

Stadium 3. Det oppstår varige skader. Symptomene og tegnene kan være:

Hva er årsaken til CRPS?

Man mener at CRPS kan skyldes forstyrrelser i det sympatiske nervesystemet, men dette er ikke fastslått. Det man vet er imidlertid at CRPS oppstår etter en akutt skade eller et traume.

Enkelte utvikler CRPS selv etter små skader. Mange av disse opplever frustrasjon fordi smertene er store sammenlignet med hvor alvorlig skaden fremsto i utgangspunktet.

Hvilke skader kan føre til CRPS?

Eksempler på traumer og skader som kan føre til CRPS er multitraume, bruddskade, muskelskade, seneskade, benskade og armskade etter yrkesskade, trafikkulykke, fritidsulykke og pasientskade.

Hvordan finner jeg ut om jeg har CRPS?

CRPS blir diagnostisert av lege på smerteklinikk eller sykehus. Det er viktig at du som skadelidt på forhånd har dokumentert mest mulig om ulykken som førte til skaden/traumet, slik at legen har gode forutsetninger for å stille riktig diagnose.

Dokumentasjon er også viktig for å kunne sannsynliggjøre for forsikringsselskapet og eventuelt NAV at du har krav på erstatning for CRPS-skaden du er påført.

Har jeg krav på erstatning for CRPS?

Ja. Som CRPS-skadet har du trolig krav på erstatning for personskade.

Det er i de fleste erstatningssaker etter CRPS nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på for CRPS?

Som CRPS-skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

Er CRPS godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis CRPS-skaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV om godkjennelse av skaden som yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Les også: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning etter en CRPS-skade?

Erstatningen avhenger blant annet av skadens alvorlighetsgrad og hvilke konsekvenser CRPS-skaden får for din arbeidsevne. Hvis du får redusert din arbeidsevne, kan erstatningen utgjøre flere millioner kroner.

Les også: Stefan Sareussen fikk CRPS og 4,3 millioner kroner i erstatning for yrkesskade

Les også: Tor Simon Rønningen fikk CRPS og 1,8 millioner kroner i erstatning etter fritidsulykke

Trenger jeg advokat etter en CRPS-skade?

Ja. CRPS er ofte kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Derfor vil det være nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og omfanget av dette ansvaret.

Må jeg betale for advokaten min selv etter en CRPS-skade?

Nei, som regel ikke. Dine utgifter til advokat vil i ansvarssaker normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er eksperter på erstatningsrett, og har bistått mange klienter med CRPS.

Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.