1. November 2022: Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA er slått sammen med Halvorsen & Co. Les mer

Erstatning for muskelskade

Du kan ha krav på erstatning hvis du er påført en muskelskade etter yrkesskade, yrkessykdom, trafikkulykke, fritidsskade, båtulykke eller flyulykke, dersom skaden er av et omfang som fører til økonomisk tap og/eller en varig medisinsk invaliditet. Ofte kan det dreie seg om flere millioner kroner i erstatning etter en ulykke.

Kontakt oss

Hva er en muskelskade?

Erstatning for muskelskade? En muskelskade skjer gjerne i forbindelse med et direkte støt mot en muskel i forbindelse med en ulykkeshendelse, som for eksempel en trafikkulykke eller en yrkesskade.

Muskler kan også skades i forbindelse med bruddskader. En muskel kan også skades i forbindelse med idrettsaktivitet, da oftest som en strekkskade.

Hva skjer når en muskel skades?

Muskelskader gir ofte ikke varige plager, men noen opplever likevel at det kan ta lang tid og at man må opereres for å bli bra igjen.

Noen får i forbindelse med skaden komplikasjoner i form av sirkulasjonssvikt, hudnekrose og forkalkning. Muskelskader kan også føre til skader på andre strukturer som bein, blodkar og nerver.

Hva er symptomer på en muskelskade?

Symptomer er som regel gradvis økende smerte, ømhet når man tar på skadeområdet og lokal hevelse.

Hvor er det muskelskader skjer?

Muskelskader skjer ofte i trafikkulykker, yrkesskader, fritidsskader og andre ulykker med direkte slag mot kroppens muskler.

Har jeg krav på erstatning for muskelskade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning for muskelskade:

Finnes det en invaliditetstabell for muskelskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av den skadelidtes medisinske invaliditetsgrad (VMI), og dermed hva du har krav på i ménerstatning etter en muskelskade, og for å avgjøre hvor mye du kan ha krav på å få utbetalt under ulykkesforsikringer.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette setter rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet, som fastsettes av en medisinsk sakkyndig.

Invaliditetstabellen er fastsatt i en egen forskrift kalt Forskrift om ménerstatning for yrkesskader, men brukes også ved andre skadehendelser, som for eksempel etter trafikkulykker, fritidsulykker, båtulykker og flyulykker.

Ved skader som ikke er med i tabellen, fastsettes invaliditetsgraden på grunnlag av en skjønnsmessig sammenligning med skadefølgene i tabellen.

Vurderingen skal foretas ut fra de symptomer og funksjonstap som det er mest naturlig å sammenligne skaden med.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på for muskelskade?

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av den medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning etter muskelskade?

For yrkesskader, yrkessykdom, trafikkulykker og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig muskelskaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer an på den medisinske invaliditetsgraden (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Er muskelskade godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis muskelaskaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV om godkjennelse av skaden som yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Trenger jeg advokat hvis jeg får muskelskade?

Ja. Muskelskade fører ofte til kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og de økonomiske konsekvensene av dette ansvaret.

Må jeg betale for advokaten min selv hvis jeg får muskelskade?

Nei, i erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet, i rimelig og nødvendig grad.

I ulykkesforsikringssaker etter muskelskade i fritiden må du betale for advokaten selv.

Går erstatningssaken etter en muskelskade videre til rettslig behandling, vil svært mange ha en rettshjelpsforsikring som i de fleste tilfeller dekker deler av advokatkostnadene.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er et av landets ledende advokatfirmaer på muskelskade.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi er landsdekkende, og har kun spesialiserte advokater med lang erfaring. Hos oss får du alltid en gratis samtale for vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20